FinansBureauet

Kaution på lån

Spørgsmål til ekspertpanelet om kautionsforpligtigelse

Kaution på lån
Q:
Mig og min ekskæreste er ved at sælge hus, umiddelbart får vi er betydeligt tab på boligen. Dvs. der skal oprettes et tabslån, hvor vi kautionerer for hinanden. Jeg er næsten 100 % sikker på, at min ekskæreste ikke er i stand til at betale sin andel. Som kautionist betyder det altså, at jeg kommer til at betale. Jeg har så forstået, at man siden 2010 har kunne trække sådan et tab i skat. Men er det, det fulde beløb jeg kan trække fra? Eller er det hendes andel for et år af gangen og skal jeg hele vejen via fogedretten med mit krav mod min ekskæreste, før Skat vil acceptere at jeg har et tab? 

A: 
Det er korrekt, at der i 2010, efter pres fra EU, blev indført generel fradragsret på tab på fodringer, der overstiger et beløb på 2.000 kr./år dog undtaget fordringer på:
 
1.       Eget selskab
2.       Ægtefælle
3.       Forældre og bedsteforældre
4.       Børn og Børnebørn
 
Tabet kan normalt først fratrække, når det er endelig realiseret – typisk efter forgæves udlæg.
 
Nu ved jeg ikke om du kautionerer som tabs-kautionist eller selvskylder – men sikkert det sidste. Det betyder, at i samme øjeblik din kæreste ikke betaler til tiden, vil banken anmode om afdragsbetaling fra dig for hendes andel, og når du har betalt hendes afdragsandel, har du en regresfordring på dette beløb, du kan gøre gældende mod hende – og denne fordring kan du nedskrive skattemæssigt – når det ved retlige skridt er konstateret, at hun ikke kan betale.
 
Nu ved jeg ikke hvordan lånet og kautionen er skruet sammen, men jeg tror kun SKAT vil acceptere en løbende fradragsret – altså i samme tempo så du betale hendes andel.
ANNONCE
Del
Om forfatteren
Thorbjørn Henriksen Thorbjørn Henriksen

Følg på:

Thorbjørn Henriksen er daglig leder af Aktino Skatterådgivere og Mentor Tax Accounting. Han er uddannet cand.merc.aud og MTL (Master of Tax Law) og har 17 års skatteerfaring hrunder de 9 år i offentlige skatteforvaltninger. Er desuden medlem af ITPA. I sin offentlige karriere har han især beskæftiget sig med udenlandske forhold i relation til selvstændige erhversdrivende herunder især udenlandske fonde og selskaber. En af hans nuværende primære beskæftigelsesområder er at hjælpe selvstændige erhvervsdrivende, der ønsker at fraflytte Danmark, men stadigvæk vil fortsætte sin erhvervsaktivitet.

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt