FinansBureauet

Tvangsauktionerne holder sig på lavt niveau

Antallet af tvangsauktioner landede ikke helt så lavt, som i fjor, men antallet af tvangsauktioner ligger fortsat på et niveau, der er langt lavere end i 2010. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik her til morgen. Samlet steg niveauet af tvangsauktioner 4,4 pct. fra 2017 til 2018. Imidlertid faldt niveauet i december med 3,4 pct. sammenlignet med samme måned sidste år. Når der tages højde for normale sæsonudsving, endte niveauet på 199 tvangsauktioner i december, hvilket er årets laveste niveau og noget lavere end gennemsnittet for året på 231 tvangsauktioner. Udviklingen er således i høj grad et spejl af dansk økonomi, hvor høj beskæftigelse, pæn vækst og lave renter holder hånden over boligmarkedet. Det er til trods for at vi ser et boligmarked, der er i færd med at skifte gear.

På trods af, at der endnu er et stykke til det historiske bundniveau for antallet af tvangsauktioner, ligger niveauet således meget lavt. Ser vi længere tilbage i tid, nåede antallet af tvangsauktioner op på et niveau over 20.000 i 1990, og vi er således meget langt fra niveauet efter Kartoffelkuren. Generelt er det den underliggende konjunktur udvikling der er afgørende for udviklingen i antallet af tvangsauktioner. Der skal derfor ofte en begivenhed til a la ledighed, skilsmisse eller andet til før end, at en tvangsauktion udløses.

Der er stor forskel i antallet af tvangsauktioner på tværs af landet, og Lolland og Guldborgssund var med henholdsvis 124 og 104 tvangsauktioner de kommuner, der havde langt flest tvangsauktioner i 2018. Den geografiske udviklingen er således også et spejl af den økonomiske aktivitet, idet der er færrest auktioner i de kommuner med den højeste indkomstfremgang dvs. i kommuner omkring de største byer. Helt specifikt var der Dragør og Herlev der havde færrest kedelig breve fra domstolene.

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt