FinansBureauet

Salget af de store lejligheder har taget et ekstra skridt tilbage i år

Køberne af ejerlejligheder er generelt blevet færre på det danske boligmarked i år. Men en ny opgørelse fra Boligsiden viser, at salget af de store lejligheder går mest tilbage.

Er du på jagt efter en lejlighed på 95 kvadratmeter eller mere, har du igennem 2022 fået færre ”konkurrenter”.

Nye tal fra Boligsiden viser nemlig, at salget af de store lejligheder er faldet mest, når vi sammenligner salget fordelt på lejlighedsstørrelse med sidste år.

Til og med august måned i 2022 er der således solgt 1.153 lejligheder på 95 kvadratmeter eller mere i hele landet. Det er et fald på 43 procent i forhold til salget af lejligheder i samme størrelse i den tilsvarende periode sidste år.

Til sammenligning er salget af de mellemstore lejligheder i størrelsen 51-94 kvadratmeter og de små op til 50 kvadratmeter ”kun” faldet med henholdsvis 30 og 26 procent i forhold til årets første otte måneder sidste år.

”Da vi lavede en tilsvarende opgørelse på næsten samme tidspunkt sidste år, var resultatet, at det især var salget af de store lejligheder, som dengang steg. En del af den tilbagegang, vi nu ser i salget af de største lejligheder, må derfor til en vis grad være en konsekvens af, at rigtig mange købere allerede har fået købt den store lejlighed og dermed også fået opfyldt deres behov,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Generelt færre solgte lejligheder i år

Et af de argumenter, der taler for, at det dalende salg af de store lejligheder i år er forbundet til det omvendt stigende salg sidste år, er, at når vi sammenlignet udviklingen i salget med gennemsnittet for de tidligere år i 2015-2019, bliver forskellen mellem de store, mellemstore og små lejligheder væsentlig mindre.

I det perspektiv er der for alle tre lejlighedstyper tale om en tilbagegang i salget på mellem 20 og 25 procent. Det hænger selvfølgelig sammen med den generelt faldende handelsaktivitet, som har været gældende på boligmarkedet store dele af 2022.

Dog er det i sammenligning med gennemsnittet for tidligere år fortsat de store lejligheder, der oplever det største fald i handelsaktiviteten. Og det er der ifølge Birgit Daetz en naturlig forklaring på.

”Prisniveauet for lejligheder har nået et niveau i de største byer, hvor rigtig mange købere ikke længere kan være med. Og det giver sig selv, at jo større lejlighed, du køber, jo højere er prisen også. Så med et stigende renteniveau og stigende inflation, er der dermed også flere, der må skalere ned på antallet af kvadratmeter og købe en mindre bolig,” siger Birgit Daetz.

Dertil kommer, at de gennemsnitlige salgspriser for lejligheder er begyndt at falde, især i København, og derfor er der formentlig også en gruppe af købere, der er på jagt efter de store lejligheder, som venter lidt og ser tiden an.

Sådan har salget af ejerlejligheder udviklet sig:

Størrelse

Antal solgte jan-aug 2022

Antal solgte jan-aug 2021

Antal solgte jan-aug 2020

Gns. for antal solgte i jan-aug 2015 - 2019

Ændring seneste år

Ændring ift. gns. 2015-2019

(0-50 kvm.)

416

560

484

542

-26%

-23%

(51-94)

2.467

3.525

2.998

3.073

-30%

-20%

(95+)

1.153

2.012

1.622

1.533

-43%

-25%

(Tabellen viser antal solgte ejerlejligheder inden for de angivne størrelsesintervaller. Salget er gældende for perioden januar til og med august i de pågældende år, ligesom gennemsnittet for salget i årene 2015-2019 også er beregnet for perioden januar til og med august. Tallene dækker over salget af både projektsalg samt almindelige lejligheder. Kilde: Boligsiden)

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce