FinansBureauet

Salget af byggegrunde drosler kraftigt ned

Der blev solgt 169 helårs- og fritidsgrunde i august. Det er laveste niveau for måneden siden 2014, og generelt sker salget af byggegrunde i et noget mere afdæmpet tempo, end det har været tilfældet i de seneste år.

2021 var et kapitel for sig. Men i årene inden da blomstrede byggelysten også pænt blandt danskerne. Meget tyder dog på, at lysten til – eller i hvert fald muligheden for - at bygge nyt hus har været kraftigt dalende igennem de seneste måneder.

Nye tal fra Boligsiden viser nemlig, at der i august måned blev solgt 169 byggegrunde i alt. Det dækker både over antal solgte fritidsgrunde til opførelse af et sommerhus samt helårsgrunde, hvor der kan bygges et nyt helårshus.

Det er det laveste antal solgte byggegrunde i august måned siden 2014, og det er en fortsættelse af det generelt lavere boligsalg, som har været tilfældet igennem de seneste måneder.

”Allerede i begyndelsen af året så vi et antal salg af byggegrunde, der lå lidt lavere end i de foregående år, og den nedadgående tendens er fortsat igennem foråret og sommeren, ligesom vi også har set en opbremsning i det generelle boligsalg,” siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og tilføjer:

”Foruden stigende renter og inflation er salget af byggegrunde især udfordret af de stigende priser på materialer samt mangel på og leveranceproblemer af samme. Det har ført til en markant nedgang i byggeaktiviteten i år.”

Tilbagegang i hele landet

De 169 solgte byggegrunde i august måned er et fald på 33 procent i forhold til samme måned sidste år. Og sammenligner vi med august i 2019 og 2018 er faldet i stort set i samme størrelsesorden.

Udvider vi perspektivet lidt og ser på det samlede salg af byggegrunde til og med august måned i år, er der samlet solgt 1.588 byggegrunde. Det er et fald på 59 procent i forhold til samme periode sidste år. Og et resultat for årets første otte måneder, der ikke er set lavere siden 2016.

Det er samtidig i alle regioner, at der er sket et stort fald i salget af byggegrunde sammenlignet med tilsvarende periode i de seneste år.

Salget er således faldet med mellem 41 og 68 procent i landets fem regioner, når vi ser på salget af helårsgrunde. Samtidig er salget af fritidsgrunde mere end halveret i forhold til årets første otte måneder sidste år i alle fem regioner.

”Ser vi på boligmarkedet som helhed, er der ingen tvivl om, at vi har bevæget os ind i en ny tid. Udbuddet stiger, nedslagene er blevet markant større, der bliver handlet mindre, og priserne er flere steder begyndt at falde. Derfor er det også naturligt, at salget af byggegrunde bredt funderet over hele landet ikke kan leve op til niveauet fra storhedstiden i de seneste to år og de umiddelbare år inden da, som var præget af opgangstider,” siger Birgit Daetz.   

Der er lige nu lidt over 4.100 byggegrunde til salg på Boligsiden.

Salget af byggegrunde i 2022:

Måned

Helårsgrunde

Fritidsgrunde

Byggegrunde i alt

Januar

167

43

210

Februar

163

57

220

Marts

182

60

242

April

140

54

194

Maj

135

64

199

Juni

132

60

192

Juli

121

41

162

August

99

70

169

(Kilde: Boligsiden)

Udvikling i salget af byggegrunde siden 2016:

Periode

Helårsgrunde

Fritidsgrunde

Byggegrunde i alt

Jan-Aug 2022

1.139

449

1.588

Jan-Aug 2021

2.781

1.055

3.836

Jan-Aug 2020

1.906

731

2.637

Jan-Aug 2019

1.599

493

2.092

Jan-Aug 2018

1.672

436

2.108

Jan-Aug 2017

1.618

437

2.055

Jan-Aug 2016

1.225

280

1.505

(Kilde: Boligsiden)

ANNONCE
Del

Seneste nyt

ANNONCE