FinansBureauet

Sådan endte 2023 på markedet for ejerlejligheder

Tal fra Boligsiden viser, at markedet for ejerlejligheder endte i væsentlig bedre form i 2023 sammenlignet med udgangspunktet ved årets indgang. Læs med her, hvor Boligsiden gennemgår centrale nøgletal over udviklingen for ejerlejlighedsmarkedet i året, der gik.

Det netop afsluttede år 2023 startede med umiddelbart ringe forudsætninger for boligmarkedet.

2023 startede nemlig i kølvandet på den økonomiske tumult, der herskede i samfundet i særligt andet halvår af 2022, såsom tårnhøj inflation, hastigt stigende renter og galoperende energipriser.

Det gik blandt andet ud over markedet for ejerlejligheder i form af både prisfald og et kraftigt dyk i antallet af handler.

Men, men. Som året gik, lysnede det stille og roligt op på ejerlejlighedsmarkedet igen.

Læs med her, hvor Boligsiden præsenterer centrale nøgletal, der beskriver udviklingen på markedet for ejerlejligheder, i året, der gik:

Stigende priser og flere handler

Eksempelvis endte den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i Danmark på 34.537 kroner per kvadratmeter i december 2023. Dermed steg lejlighedspriserne med 6,9 procent i løbet af året.

Det svarer til, at en gennemsnitlig ejerlejlighed på 80 kvadratmeter steg med knap 180.000 kroner i værdi fra december 2022 til december 2023.

Også antallet af handler steg sammenlignet med 2022. Således blev der i alt solgt 15.715 ejerlejligheder på landsplan i løbet af hele 2023, hvilket er en årlig stigning på 11 procent.

Kombinationen af stigende priser og flere handler gør, at den samlede købesum – altså det beløb, danskerne samlet set købte ejerlejligheder for – i 2023 endte på 50,8 milliarder kroner.

Dermed steg danskernes forbrug på ejerlejligheder med 13 procent i 2023 sammenlignet med 2022, hvilket svarer til en forskel på 5,7 milliarder kroner.

Kortere salgstider og mindre i nedslag

En anden ting, som peger i retningen af, at ejerlejlighedsmarkedet løbende blev forbedret i 2023, er udviklingen i salgstid.

I gennemsnit tog det nemlig 95 dage – svarende til lidt over tre måneder – at sælge en ejerlejlighed i Danmark i december 2023. Dermed blev salgstiden reduceret med fem procent sammenlignet med samme tidspunkt året forinden.

I samme periode faldt det gennemsnitlige prisnedslag, som ofte bliver givet i forbindelse med en bolighandel.

Således barberede lejlighedssælgerne i gennemsnit 1.078 kroner per kvadratmeter af udbudsprisen i forbindelse med en handel i december 2023. Det er 38 procent mindre end nedslaget i samme måned i 2022.

Det svarer til, at der i gennemsnit blev skåret 53.000 færre kroner af udbudsprisen på de lejlighedshandler, der blev indgået i december 2023 sammenlignet med dem, der blev indgået i samme måned året inden.

Svingende udvikling i lejlighedsudbuddet

2023 startede med et faldende udbud af ejerlejligheder, men fra slutning af foråret begyndte lejlighedsudbuddet af stige, og særligt i sensommeren og efteråret tog stigningen fart.

Dermed var der 7.912 ejerlejligheder til salg i ultimo december 2023, hvilket er to procent flere, end der var til salg i samme måned året forinden.

Her er ekspertens forklaring:

Spørgsmålet er så, hvorfor ejerlejlighedsmarkedet tog et vendepunkt i løbet af 2023.

Ifølge datanalytiker og boligøkonom hos Boligsiden, Kasper Fredløv Sonberg, er der primært to forklaringer:

1.Mere ro på samfundsøkonomien

”Som bekendt var sidste del af 2022 en hård periode på boligmarkedet på grund af de daværende omstændigheder i samfundsøkonomien. Det fortsatte ind i starten af 2023, men som året gik, faldt der løbende mere ro på den økonomiske udvikling, som blandt andet havde den positive effekt, at flere igen fik mod på at købe og sælge boliger, herunder ejerlejligheder,” lyder det fra Kasper Fredløv Sonberg.

2.Boligskatteændringer 2024

”En anden væsentlig faktor, som især satte skub i markedet for ejerlejligheder, er de nye boligskatteændringer, der netop er trådt i kraft i 2024. For mange af ejerlejlighederne betyder de nye ændringer stigende boligskatter, men dem, der nåede at købe og overtage en ejerlejlighed før skiftet til 2024, fik i samme ombæring en skatterabat, som gør, at boligskatterne ikke stiger for dem,” forklarer Kasper Fredløv Sonberg og fortsætter:

”Skatterabatten viste sig at være yderst attraktiv i særligt hovedstadsområdet, og derfor ser vi også, at der især har været mere bevægelse på det københavnske ejerlejlighedsmarked i løbet af 2023.”

Opsummerende: ”De to faktorer har tilsammen gjort, at der kom flere lejlighedskøbere på markedet – lejlighedskøbere som i mange tilfælde var ivrige efter at sikre sig skatterabatten inden skiftet til 2024. Blandt andet derfor har vi set stigende priser, flere handler, mindre nedslag og kortere salgstider i 2023 sammenlignet med årets udgangspunkt.”

”Samtidig har flere af lejlighedssælgerne også haft et ønske om at sælge før udgangen af 2023 – dels på grund af den store rift om ejerlejlighederne, og dels fordi de potentielt kan sælge lejligheden for mindre i 2024 og fremover, hvis boligskatterne stiger, da det så vil være dyrere at sidde i boligen for fremtidige købere. Det er blandt andet derfor, at vi så en stigning i lejlighedsudbuddet,” Kasper Fredløv Sonberg.

Se den årlige udvikling for de forskellige nøgletal i landets største bykommuner: 

Nøgletal

Hele landet

København

Frederiksberg

Aarhus

Odense

Aalborg

Salgspris dec. 2023 (kr. pr. kvm.)

34.537

51.726

56.064

37.975

23.178

20.735

Salgspris årsændring

6,9%

11,2%

4,7%

1,5%

18,6%

-8,6%

Antal handler i hele 2023

15.715

5.655

1.091

1.367

384

624

Handler årsændring

11%

28%

29%

0%

-15%

-15%

Salgstid dec. 2023 (antal dage)

95

62

53

100

114

102

Salgstid årsændring

-5%

-26%

-35%

-2%

7%

6%

Nedslag dec. 2023 (kr. pr. kvm.)

1.078

1.577

1.191

1.141

940

822

Nedslag årsændring

-38%

-40%

-55%

-37%

-4%

-10%

Udbud ultimo dec. 2023

7.912

2.129

276

976

306

561

Udbud årsændring

2%

-3%

-12%

20%

17%

21%

Tabellen viser det/den gennemsnitlige salgspris, salgstid og nedslag for ejerlejligheder i december 2023 i hele landet samt de største bykommuner i Danmark. Dertil fremgår den årlige ændring, når dette sammenlignes med tilsvarende data fra december 2022. Samtidig viser tabellen antallet af lejlighedshandler for områderne i hele 2023 og den årlige ændring, når det sammenlignes med antallet af lejlighedshandler i hele 2022. Derudover fremgår antallet af ejerlejligheder til salg i områderne i ultimo december 2023 samt den årlige forskel, når dette sammenlignes med ultimo december 2022. Kilde: Boligsiden  

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce