FinansBureauet

Sådan beskytter du din portefølje mod global opvarmning

Af chefanalytiker Maxim Manturov fra handelsplatformen Freedom24.

Private investorer kan med fordel diversificere deres porteføljer for at beskytte sig mod – og mildne effekterne af – global opvarmning. Mange danske pensionsselskaber har allerede gjort danskernes pensionsinvesteringer grønnere. Men hvordan står det til med dine private investeringer?

Efter at mange grønne aktier er faldet i værdi efter den indledende hypefase, som er velkendt inden for investering, er vi nu et sted, hvor afkastpotentialet ser mere fornuftigt ud, og risikoen for tab er mindre. Derfor kan det være en effektiv strategi at gå efter langsigtede investeringer i virksomheder og teknologier, der kan blomstre i en fremtid uden fossile brændstoffer. Vedvarende energikilder som sol og vind samt initiativer som CO2-kompensation og elbiler tilbyder vækstmuligheder, der er i tråd med indsatsen mod klimaændringer.

Det nye buzzword er ESG (Environment, Social & Governance), hvor man vurderer virksomheders miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige praksis. EU's krav om, at store virksomheder skal integrere ESG-kriterier i deres årsrapporter, understreger denne tendens. En stærk ESG-profil kan indikere, hvilke virksomheder der er bedst forberedt på at håndtere klimaændringer og samfundsmæssige forventninger.

Her findes der en masse børsnoterede fonde – også kaldt ETF’er – der anvender ESG-kriterier i deres investeringsstrategier. Alt fra brede verdensindeks med et ESG-filter, der frasorterer ‘sorte’ selskaber, til andre geografier eller mere branchemålrettede investeringsprodukter findes på hylderne.

Grønne aktier er også et vigtigt element – især hvis du vil være sikker på at dine penge investeres i noget der er tilstrækkeligt “grønt” for dig. Ved at investere i virksomheder, hvor bæredygtighed er integreret i forretningsstrategien, skaber man en portefølje, der ikke kun har gode vilkår for afkast, men også skubber verden i en grønnere retning.

For investorer, der har høje krav til deres grønne investeringer, kan det være en fordel at vælge enkeltaktier frem for grønne eller 'ESG'-markerede ETF’er og indeksfonde, der sommetider inkluderer selskaber, der ikke fuldt ud lever op til alle investorers bæredygtighedsstandarder. Eksempelvis kan et olieselskab, der også producerer solceller, være inkluderet i en ESG-ETF, og det er ikke alle investorer, som er lige tilfredse med at støtte det.

Bæredygtig investering kræver, at man nøje evaluerer virksomheders miljømæssige indflydelse og ledelsespraksis. Søg efter virksomheder, der aktivt fremmer bæredygtig udvikling og kig på deres konkrete handlinger frem for deres ord.

Ved at integrere bæredygtighedskriterier i din investeringsstrategi kan du opnå både finansielt afkast og positive miljømæssige resultater. Husk dog, at investering altid medfører risiko, og grundig research er nødvendig. Overvej hvordan lovgivning og politisk vilje påvirker de enkelte virksomheder, og vælg dem, der er bedst rustet til at navigere i overgangen til en grønnere økonomi.

Er du i tvivl om, hvilke selskaber du skal investere i, kan det være en fordel at undersøge de mange nye ETF’er og fonde, der fokuserer på ESG og bæredygtighed. Selvom det kan være svært at garantere fuldstændig bæredygtighed, er det en god måde at ride med på den grønne bølge i de kommende årtier.

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce