FinansBureauet

Så mange sommerhuse blev der solgt i din kommune i 2022

Nye handelstal fra Boligsiden viser, at der i alt blev solgt 7.976 sommerhuse i løbet af 2022. Der er dog store forskelle på, hvordan salget er gået rundt om i landet. Se, hvordan sommerhussalget gik i din kommune her.

Der var en del færre, der kunne kalde sig ejer af et nyerhvervet sommerhus i løbet af 2022 sammenlignet med de seneste år.

Det viser nye handelstal fra Boligsiden, hvoraf det fremgår, at der i alt blev solgt 7.976 sommerhuse i det forgangne år.

Det er det laveste årlige salgsresultat på sommerhusmarkedet siden 2016.

Og sammenligner vi med årsresultatet for 2021, hvor der var exceptionelt meget handelsaktivitet på sommerhusmarkedet, med salgstallene for 2022, er der tale om et fald på hele 42 procent.

”Generelt set er boligsalget droslet gevaldigt ned i løbet af 2022, hvilket især var udslagsgivende i årets 2. halvår som konsekvens af de aktuelle, økonomiske udfordringer såsom rentestigninger, energikrisen og tårnhøj inflation,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Sommerhusmarkeder adskiller sig fra markedet for helårsboliger

Birgit Daetz påpeger dog, at sommerhusmarkedet hidtil har reageret langsommere og mindre kraftigt på den tumult, der har været i samfundsøkonomien i 2022, i forhold til det øvrige boligmarked.

”Men når vi sammenligner antallet af handler i 2021 med salget i 2022, er faldet større for sommerhuse end for helårsboliger. Det skyldes især, at der var usædvanligt godt gang i sommerhushandlen i 2021, og at de to år derfor står i stor kontrast til hinanden,” siger hun og fortsætter:

”Til gengæld skal vi ikke nær så langt tilbage i tiden for at finde et lignende årsresultat for sommerhussalget, som vi skal for salget af helårsboliger, hvilket igen skyldes, at sommerhusmarkedet var ekstraordinært glohedt under coronaårene.”

Sommerhusmarkedet har i øvrigt adskilt sig på andre punkter i 2022 sammenlignet med markedet for helårsboliger. Boligsiden har her lavet en artikel om det, der kendetegnede udviklingen for sommerhuse i det forgangne år.       

Sådan er udviklingen i din kommune

En ting er den nationale udvikling på sommerhusmarkedet. En anden er, hvordan det står til rundt om i de enkelte kommuner.

Ser man isoleret på de kommuner, hvor der som minimum har været 50 handler på årlig basis i både 2021 og 2022 for at sikre et stabilt datagrundlag, fremgår det, at der i næsten alle kommuner er tale om et betydeligt fald i sommerhussalget.

Konkret er der 42 kommuner tilbage, når man sorterer på baggrund af ovenstående, og i de kommuner spænder nedgangen i salget fra -29% til -60 procent i perioden.

Kun én kommune adskiller sig fra den overordnede tendens, nemlig Bornholm, hvor salgsresultatet i 2021 og 2022 er eksakt det samme med 237 solgte sommerhuse i begge år.

”Bornholm har før vist sig at være en joker, når det kommer til især sommerhusmarkedet. I 2. kvartal af 2022 var det også udelukkende på Solskinsøen, at vi kunne se et stigende sommerhussalg, når vi sammenlignede med samme periode i 2021,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Med det sagt, så er sommerhusmarkedet på Bornholm også blevet ramt af en nedgang i salget i 2. halvår af 2022, ligesom de øvrige kommuner. Men den nedgang, der har været på Bornholm, opvejes så af det lovende salg, der gjorde sig gældende i 1. halvår 2022.”

Se tal for udviklingen i salget af sommerhuse i kommunerne her hos Boligsiden

ANNONCE
Diagrammet viser, hvor mange sommerhuse der er blevet solgt for 1. og 2. halvår i årene 2011-2022. Kilde: Boligsiden - Så mange sommerhuse blev der solgt i din kommune i 2022 Diagrammet viser, hvor mange sommerhuse der er blevet solgt for 1. og 2. halvår i årene 2011-2022. Kilde: Boligsiden
Del

Seneste nyt

Annonce