FinansBureauet

Revision og moms

Hvad er moms?

Momsen stammer helt tilbage fra 1967, hvor det blev vedtaget i folketinget efter stor diskussion blandt de daværende medlemmer af folketinget. Moms kommer fra ordet meromsætningsafgift. Det er i alt sin enkelthed en afgift, og bliver tillagt alle produkter og serviceydelser. Der kan være mange ting at forholde sig til, når man som nystartet virksomhed skal holde styr på sin økonomi og ikke mindst momsen. Momsen fremgår på kvitteringen, som kunden eller forbrugeren får. Det vil altid fremgå på kvitteringen, at momsen udgør 25 % af det givende produkts pris. Dette er en afgift, som staten har pålagt alle vare uanset, hvilket produkt det er. I særskilte tilfælde er momsen dog helt nede på 6 % og 12 %. 

Det kan være en svær disciplin at indberette moms og finde rundt i området for moms. Det er til dels svært, fordi der er mange regler og protokoller der skal overholdes. Hvis en virksomhed er momsregistreret, har denne pligt til at udarbejde et momsregnskab. Dette viser balancen i forhold til din moms. Altså om du skal modtage moms, eller skal betale moms til SKAT. 

Når momsen skal indberettes, foregår det på SKAT’s hjemmeside. Der skal du indtaste bestemte oplysninger ud fra de tal, som du kan se i dine regnskaber. 

En revisor kan hjælpe dig

En revisor kan hjælpe dig med alt, hvad du har brug for inden for økonomiens verden. Også momsindberetningen. Prisen på en revisor er meget forskellig, og afhænger i høj grad af hvilken opgave der skal udføres og samtidig, hvor omfattende den er. Det kan derefter være rigtig svært at fortælle klart og præcist, hvor meget der koster at tilknytte eller ansætte en revisor, fordi de enkelte revisorer og virksomheder selv bestemmer, hvor meget de tager pr. time for deres arbejde.  
Ligeledes er der forskellige typer af revisorer i Danmark, hvor vi har registrerede revisorer og statsautoriserede revisorer. Taksterne er lidt forskellige afhængigt af, hvilken type revisor der gøres brug af. 

En registreret revisor kan tilknyttes for ca. 1.000-1.500 kr. pr. time, mens en statsautoriseret kan hjælpe din virksomhed for 1.400-2.500 kr. pr. time. Til sammenligning finder man en bogholder på prisniveauet omkring de 400-500 kr. pr. time. 
Det kan derfor være en god idé at kontakte forskellige revisorer, for at indhente tilbud på, hvad den givende opgave vil koste og afstemme forventninger og pris med revisoren. Det vil give forskellige priser på arbejdet, og derfra kan man vælge det match man føler er det rigtige for virksomheden. Et godt og sundt samarbejde med din revisor kan vise sig at være en gevinst på sigt, da revisoren kan spare dig penge og give dig rådgivning med på vejen omkring din økonomi. 


Den sikre løsning

Tilknytningen af en revisor til din virksomhed er en god løsning på mange områder. Det er en løsning, hvor virksomhedens økonomi er 100 % afklaret fra A til Å. Virksomheden får professionel hjælp gennem revisoren, der fungerer som en sparringspartner og rådgiver. Vedkommende kan komme med råd, vejledning og gode forslag til hvad virksomheden skal fokusere på nu og her men også fremadrettet. Ligeledes vil det også give ro på de indre linjer, når det vides at økonomien er 100 % afklaret, og det ikke er noget man behøver at fokusere på. Det er en rar følelse for at have for alle virksomheder. 

Det er vigtigt for alle virksomheder at have styr på deres økonomi, men i særdeleshed for virksomheder der er nystartede, eller som ikke har mange ansatte. Det er vigtigt for disse typer af virksomheder, da tiden og ressourcerne er knappe, hvilket vil frigive timer og ressourcer, som derfor kan bruges andetsteds. Det kan også være en stor opgave at arbejde med økonomien i en virksomhed, hvis man aldrig har beskæftiget sig med økonomi til en virksomheds formål. 
Der er også mange virksomheder, der benytter sig af en bogholder for at holde styr på dele af sin økonomi. Den løsning kan varetage bestemte opgaver i forhold til virksomhedens økonomi. En revisor kan varetage alle de økonomiske punkter, som en virksomhed har på dagsordenen. Derfor er løsningen med en revisor langt mere sikker, da man tilknytter en person, som har styr på det arbejde der udføres. Det kommer specielt til udtryk når der skal udarbejdes en årsrapport ved regnskabsårets slutning. 
 

ANNONCE
Del

Seneste nyt