FinansBureauet

Omsætningen på boligmarkedet er rekordhøjt

4.696 boliger blev solgt i almindelig fri handel i juni viser helt nye tal fra Danmarks Statistik her til morgen. Det er det højeste niveau i ti år og boligmarkedet har for alvor sendt finanskrisen over i historiebøgerne. De mange handler skyldes nemlig, at boligmarkedet i yderområderne også er kommet i gang igen. Ser man på udviklingen over de sidste 12 måneder, er hushandlerne således steget med 10,5 pct. Og med 5 pct. for ejerlejligheder. Netop den kraftige stigning i hushandler er udtryk for, at boligmarkedet i provinsen for alvor er kommet i gear. Den høje omsætning og ikke mindst prisudviklingen er med til at underbygge opsvinget i dansk økonomi.

Ser man på prisudviklingen steg priserne på landsplan med 1 pct. I juni for huse og med 0,3 pct. for lejligheder. Betragter man den årlige stigningstakt er der tale om en stigning på 4,5 pct. for huse mens lejlighederne steg med 7 pct. Hen over sommeren synes prisstigninger på lejligheder således at være aftaget i forhold til husmarkedet. Det er nok ingen skade til, idet lejlighedspriserne er steget rigtigt meget over en rum tid. Lejlighederne befinder sig således nominelt på et rekordhøjt niveau, mens huspriserne nærmer sig den historiske rekord med hastige skridt.

Når det er sagt må vi forvente, at lejlighedspriserne generelt får vanskeligere ved at følge med husmarkedet, idet dels boligskattereformen rammer lejlighederne hårdere end husene, dels som følge af vi her i efteråret får et nyt styringssignal der skal begrænse brugen af lån med variable rente i de større byer. Idet lejlighederne i sagens natur er primært er placeret i de større byer, vil det også få en relativ større konsekvens på lejlighedsmarkedet end på husmarkedet. Den strukturelle udvikling i vores økonomi taler dog for, at lejlighedspriserne ikke bør gå helt i hullet, men der er en fare for at man får skabt en negativ spiral, man taler meget om boligbobler og laver det ene begrænsende indgreb efter det andet. Det kan ende med at blive en selvopfyldende profeti, at lejlighedspriserne kommer under pres, idet man ikke lader det ene indgreb virke før man kaster sig over et nyt. Eksempelvis vil boligskattereformen isoleret set kunne få lejlighedspriserne til at falde med mere end 10 pct. hvis alt andet var lige. 

Omsætningen på boligmarkedet er rekordhøjt
Del

Seneste nyt