FinansBureauet

Nye ugetal: Stigende aktivitet på boligmarkedet i årets første uger

Boligsidens nye ugetal viser, at der kom flere nye boliger på markedet samt solgt flere boliger i sidste uge (uge 5) sammenlignet med ugen forinden.

Sidste uge blev endnu en uge med flere solgte boliger samt flere nye boliger til salg på boligmarkedet.

Det fremgår af Boligsidens nye ugetal, som eksempelvis viser, at der i sidste uge (uge 5) i alt blev solgt 1.341 boliger i Danmark. Dermed blev der konkret solgt 41 flere boliger i sidste uge sammenlignet med salget i uge 4.

Dertil blev der sat 1.783 nye boliger til salg i sidste uge, som er 132 flere, end der blev sat til salg i uge 4.

”Vi kan se, at både det samlede boligsalg og det samlede antal boliger til salg er steget en smule i samtlige af årets første uger. Typisk skal boligmarkedet genaktiveres oven på et årsskifte, fordi aktiviteten daler hen over julehøjtiden og omkring nytår, indtil der stille og roligt kommer flere og flere boligsælgere og -købere på bane igen i det nye år. Dermed følger aktiviteten på boligmarkedet i år indtil videre de samme tendenser for sæsonen, som vi kender fra tidligere år,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Mindre aktivitet end før coronaårene

Selv om det samlede boligsalg og samlede antal af nye boliger til salg løbende er steget i årets første uger, så er der indtil videre ikke tale om et decideret højt aktivitetsniveau på boligmarkedet i 2024.

Sammenlignet med perioden før de gyldne coronaår blev der nemlig både solgt færre og sat færre nye boliger til salg i samtlige uger af 2024.

Eksempelvis blev der i gennemsnit solgt 11 procent flere boliger og sat ni procent flere nye boliger til salg i uge 5 i årene 2015-2019 sammenlignet med uge 5 i år.

Højere aktivitet på markedet for villaer og rækkehuse

Det gælder for både ejerlejlighederne og sommerhusene, at antallet af solgte boliger og antallet af nye boliger til salg i uge 5 i år ligger under det gennemsnitlige niveau fra før de hektiske coronaår.

Dog ser det anderledes ud for husene. Her overgår både hussalget og tilstrømningen af nye huse på markedet for uge 5 i år gennemsnittet for samme uge i årene 2015-2019.

”I efterhånden en længere periode har vi set, at markedet for villaer og rækkehuse er tilbage på et niveau, som enten minder om eller overgår gennemsnittet fra årene før de gunstige coronaår på boligmarkedet,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”En del af forklaringen er, at husmarkedet ligger mere spredt rundt om i landet sammenlignet med eksempelvis ejerlejlighedsmarkedet, som primært koncentrerer sig i de større byer. Det gør, at blandt andet de nye boligskatteændringer, som i høj grad rammer forskelligt afhængig af geografi, i mindre grad påvirker det samlede marked for huse. For cirka hver femte er boligskatterne blevet lavere i 2024, og det gælder især for husejerne uden for de større byer. Det kan bidrage til at forklare, at der er mere aktivitet på husmarkedet sammenlignet med de øvrige markeder netop nu.”

Udvikling i antal solgte boliger i uge 5 fordelt på boligtyper:

Boligtype

Antal solgte uge 5 2023

Ugentlig ændring (antal)

Ændring ift. før corona (pct.)

Villaer og rækkehuse

858

19

4%

Ejerlejligheder

283

12

-28%

Sommerhuse

100

1

-3%

Alle boligtyper*

1.341

41

-11%

Tabellen viser antallet af solgte boliger i uge 5 2024. Dertil fremgår ændringen i konkrete tal, når det sammenlignes med salget i uge 4 2023 (ugentlig ændring) samt ændringen i procent, når det sammenlignes med det gennemsnitlige salg for uge 5 i årene 2015-2019 (ændring ift. før corona). Det samlede boligsalg dækker over boligtyperne villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden

Udvikling i antal nye boliger til salg i uge 5 fordelt på boligtyper:

Boligtype

Antal nye til salg uge 5 2023

Ugentlig ændring (antal)

Ændring ift. før corona (pct.)

Villaer og rækkehuse

1.181

138

4%

Ejerlejligheder

318

-12

-29%

Sommerhuse

153

38

-11%

Alle boligtyper*

1.783

132

-9%

Tabellen viser antallet af nye boliger til salg i uge 5 2024. Dertil fremgår ændringen i konkrete tal, når det sammenlignes med antallet af nye boliger til salg i uge 4 2023 (ugentlig ændring) samt ændringen i procent, når det sammenlignes med det gennemsnitlige salg for uge 5 i årene 2015-2019 (ændring ift. før corona). Det samlede boligsalg dækker over boligtyperne villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce