FinansBureauet

Nye kursstigninger åbner igen for konvertering til 0,5-procentlånet

Genopblussen i coronasmitten kombineret med yderst handlekraftige centralbanker har sendt kurserne på realkreditobligationer i vejret, og dermed er muligheden for at konvertere til det historiske 30-årige lån med en fast rente på blot 0,5 procent nu igen attraktivt for en række boligejere.

Det 30-årige lån med afdrag og fast rente på 0,5 procent er for alvor tilbage som det toneangivende lån for de boligejere, der fortrækker fastforrentede lån. Det står klart efter, en ny udvikling på rentemarkederne har sendt kursen på 0,5-procentlånet et pænt niveau op, og ifølge chefanalytiker i Spar Nord Martin Lundholm åbner den udvikling for nye konverteringer frem mod skæringsdatoen for låneomlægninger frem mod næste termin.

- Efter et par måneder, hvor vi skiftevis har set 1-procentlånet åbne og lukke, har den aktuelle udvikling nu sendt kursen på 0,5 procentlånet op i en rigtig fornuftig kurs, som foruden at give attraktive finansieringsmuligheder for nye boligkøbere også åbner op for konverteringsmuligheder for flere boligejere, siger Martin Lundholm og fortsætter:

- Det gælder særligt for de boligejere, der sidder med en rente på 1,5 procent eller højere. Er restløbetiden under 20 år, kan det desuden være aktuelt allerede fra 1 procent. Som det ser ud nu, er der rigtig gode muligheder for, at kursen på 0,5-procentlånet forbliver høj frem mod næste termins konverteringsfrist ved udgangen af januar. Vi forventer derfor, at en række boligejere vil benytte muligheden for omlægning for derigennem fx at spare penge på boliglånet eller realisere nogle boligprojekter som eksempelvis en tilbygning eller et nyt tag, forklarer Martin Lundholm.

De aktuelle kursstigninger er ifølge Martin Lundholm dels et resultat af den stigende usikkerhed på finansmarkederne som følge af den aktuelle genopblussen i coronasmitte og dels et udtryk for, at centralbankerne igen har bevist sig villige til at gøre, hvad end der kræves for at holde økonomierne i gang trods krisen:

- Den nye coronabølge har som bekendt ført til nye nedlukninger af samfundene i mange lande med lavere aktivitetsniveauerne i økonomierne til følge. Det har ført til et nedadgående pres på en i forvejen lav inflation, hvilket presser renteniveauet ned. Samtidig gør centralbankerne alt det, de kan for at bringe økonomierne igennem krisen blandt andet ved at fastholde renten lav og ved at sikre masser af likviditet i samfundene blandt andet via massive obligationsopkøb. Det fik vi senest endnu et bevis for på den seneste uges rentemøde i Den Europæiske Centralbank (ECB), siger Martin Lundholm.

En attraktiv mulighed for at konvertere
På rentemødet annoncerede ECB en udvidelse af sit obligationsopkøbsprogrammer, mens man lempede lånebetingelserne for centralbanken udlånsprogrammer.

- Usikkerheden på kort sigt er stor, men efterårets mange positive vaccinenyheder betyder, at vi kan se et klart lys for enden af tunnelen, og det er afgørende for ECB, at vi ikke snubler på vejen. Mens de kortsigtede fremtidsudsigter er meget usikre, ser det anderledes ud på lidt længere sigt, hvor forventningerne om en effektueret vaccineudrulning i løbet af 2021 betyder, at vi efter al sandsynlighed kan se frem til at vende tilbage til en mere normal situation, forklarer Martin Lundholm og fortsætter:

- De positive langsigtede udsigter for økonomien betyder også, at vi anser den nye mulighed for at konvertere til det 30-årige lån med afdrag og fast rente på 0,5 procent som ekstra attraktiv. Man kan med andre ord ikke forvente, at det også er en mulighed fx medio 2021, så det er måske sidste chance.

ANNONCE
Del

Seneste nyt