FinansBureauet

Nordamerikanske og danske aktier topper afkast for 2018

I årets første syv måneder blev det de amerikanske aktier, der tog teten med et afkast på over 7 pct., mens fonde med danske aktier indtog en pæn andenplads med et typisk afkast på 4,5 pct. Det viser Investering Danmarks afkaststatistik for juli.

De amerikanske virksomheder er inde i en periode med stor medvind fra den økonomiske politik, hvor bl.a. skattelettelser har øget tempoet i økonomien. De pengepolitiske stramninger fra den amerikanske centralbank har samtidig bidraget til en stærkere dollar, og aftalen mellem USAs præsident, Donald Trump, og EU-Kommissionens formand, Jean Claude Juncker, om at sænke handelsbarriererne, var positivt nyt.

I 2018 er dollarkursen således steget med over 8 pct. i forhold til danske kroner.

”Den økonomiske politik og handelstvister i forskellige regioner påvirker ofte aktie- og obligationskurserne på kort sigt. Investorerne bør dog fastholde det langsigtede fokus i investeringsstrategien, da afkastene hurtigt kan vende i både op- og nedadgående retning. Det vigtigste er- som altid- en veldiversificeret portefølje,” understreger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark.

Fonde med emerging markets aktier og -obligationer ligger i bunden af afkasttabellen for i år med typiske tab omkring 4 pct. Det skyldes både rentestigninger og valutakursfald.

Ser man alene på juli måned klarede danske aktier sig bedst, mens europæiske og nordamerikanske aktier lå lidt lavere.

Formuen i fonde målrettet private danske investorer steg i juli med 17 mia. kr. til 928 mia. kr. Formuestigningen skyldes primært pæne afkast, men også nettokøb af nye investeringsbeviser på 3,1 mia. kr. bidrog til formuestigningen. De nævnte afkast er for fonde med rådgivning til investor inkluderet i prisen.

Note: Figuren viser de 5 højeste og laveste medianafkast for UCITS investeringsfonde med rådgivning til investor inkluderet i prisen. Kilde: Investering Danmark

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce