FinansBureauet

Når naboens byggeri bliver til et mareridt

De fleste sætter pris på deres privatliv og vil gerne kunne skærme sig for nysgerrige blikke i deres egen bolig. Hvordan forholder man sig, hvis naboen planlægger en ombygning, der er til gene? Læs hvad Danske BOLIGadvokater anbefaler

Skal naboen i gang med en større ombygning, f.eks. en ekstra etage, en tilbygning, en hævet terrasse eller blot et stort vinduesparti? I sådanne tilfælde kan man med god grund være bekymret for, om ombygningen vil tage lys og udsigt fra ens egen bolig eller give indkig, så naboen nu kan kigge direkte ind i stuen.

Kommunen bestemmer

Der er fastsat en række regler i bygningsreglementet om hvor meget, hvor højt og hvor på grunden, man må bygge. Her står der også, at byggeriet ikke må give væsentlige indbliksgener for naboen, men ofte er der uenighed om, hvad der hører under ’væsentlige’ indbliksgener og hvad der ikke gør. Her er det bl.a. afgørende, om man bor i tæt bebyggelse, hvor man må forvente en vis grad af indbliksgener. Endelig kan lokalplaner og tinglyste servitutter for den enkelte ejendom også sætte begrænsninger for byggeriet.

Som udgangspunkt er det op til den enkelte kommune at vurdere byggeriet og hvorvidt det kan godkendes under de gældende regler. Som almindelig lægmand kan det være svært at gennemskue konsekvenserne af naboens byggeri på forhånd. Det kan derfor være en god idé at tage en fagmand med på råd, så man har en professionel vurdering af, hvordan byggeriet vil komme til at se ud og hvordan det vil få indflydelse på ens egen bolig.

Mediation hen over hækken

Viser det sig, at byggeriet vil give væsentlige gener, bør man indledningsvist forsøge at gå i dialog med naboen. Måske kan man blive enige om små ændringer i byggeriet, som vil gøre generne mindre. Kan man ikke nå til enighed, kan man kontakte en BOLIGadvokat. ’’Det kræver en rådgiver, som har den fornødne faglige erfaring til at vurdere om byggeriet overholder de gældende regler, men endnu vigtigere skal vedkommende kunne agere som mediator. Det er altid en fordel at inkludere en mediator så tidligt i forløbet som muligt’’, forklarer Niels Erlandsen, advokat og formand for Danske BOLIGadvokater og fortsætter: ’’Er tingene først gået i hårknude, kan det være svært at finde en løsning, der er acceptabel for begge parter’’

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce