FinansBureauet

Meget få må gå fra hus og hjem

189 gange blev der bekendtgjort en tvangsauktion i maj mod 235 i april. Det er det laveste antal tvangsauktioner i ni år viser nye tal fra Danmarks Statistik her til morgen. De flotte tal skal ses i lyset af, at vi har en uhyre lav rente, stigende beskæftigelse og ikke mindst et opsving i boligmarkedet der breder sig ud over det ganske land. Ser man på de relative ændringer er antallet af tvangsauktioner faldet med godt 13 pct. på året. På månedsniveau er der tale om et fald på cirka 20 pct. Her er det imidlertid vigtigt at huske, at procenttal er taknemmelige, når man ser på udviklingen i noget der generelt befinder sig på et absolut lavt niveau.

Den lave rente gør, at færre kommer i problemer med at betale terminen i sig selv. Den betyder også, at hvis det alligevel giver problemer fx som følge af, at man mister sit job så kan man nemmere finde en løsning, hvor man kan ride stormen af. I forhold til den gode beskæftigelsessituation er det sådan, at der er en ret god sammenhæng mellem antallet af ledige og antallet af tvangsauktioner. Givet at beskæftigelsesmulighederne er gode, så er det ikke så mange der kommer i problemer som følge af et mistet job, idet de relativt hurtigt kommer i job igen. Og endelig så gør de flere hushandler, at det er nemmere at afhænde et hus i almindelig fri handel, hvis det er blevet for uoverskueligt at sidde med terminen.

Alt dette betyder også, at det er blevet ganske vanskeligt, at skyde papegøjen og gøre en god handel, hvis man vil købe et hus på tvangsauktion. I dag er det forholdsvis dårlige huse, der går på tvangsauktion sammenlignet med de huse der gik på tvangsauktion for ti år siden. Generelt er det vores forventning, at denne udvikling fortsætter, idet vi løbende kan se, at der kommer flere hushandler også de steder i landet, hvor det er mindre økonomisk aktivitet.

Udbuddet af boliger på tvangsauktion nærmer sig således bundrekorden i 2006, hvor der i gennemsnit var 103 tvangsauktioner om måneden. Til sammenligning var det højeste antal auktioner i 1190, hvor der var 1.695 om måneden. Det er formentlig Skat der kan blive meget afgørende om vi når bunden, idet Skat de senere år, som bekendt, ikke har været så effektive i inddrivelse af skatterestancer. Det er dog ikke vores forventning, at antallet af tvangsauktioner vil stige nævneværdigt, som følge af en mere effektiv skatteinddrivelse. En ganske stor andel af de husejere, der vil kunne komme i problemer pga. skattebilletten har også svært ved at klarer terminen på boliglånet. Det betyder, at de ejendomme, som ikke allrede er blevet erklæret på tvangsauktion, formentlig vil være i en sådan stand, at det er vurderingen, at en auktion vil løbe op i omkostninger fremfor at nedbringe den udestående gæld. Samme vurdering vil Skat formentlig også komme frem til.         

Del

Seneste nyt