FinansBureauet

Lejlighedspriserne faldt i 3. kvartal

På kvartalsniveau er prisen på ejerlejligheder faldet med 1,2 pct., hvilket er det største fald på kvartalsniveau siden 2011. det viser ny statistik fra Finans Danmark her til morgen. Ifølge boligmarkedsstatistikken har vi således fået brudt en 6 år lang tendens med stigende priser på lejligheder. Der kommer imidlertid ikke som en overraskelse, idet vi har set pris fald i andre og hurtigere statistikkilder.

På årsniveau stiger huspriserne også mere end ejerlejlighedspriserne. Salgspriserne på huse er således 3,6 pct. højere end i fjor, imens de for ejerlejligheder er 3,1 pct. højere. Vi kan således konkludere at slutningen af 2018 er blevet parcelhusmarkedets, hvor de største afkast igennem en række år har været at finde på markedet for lejligheder.

Udviklingen kan forklares af flere forhold. Dels er priserne på ejerlejlighederne steget langt mere end huspriserne i en lang årrække. God skik reglerne, der trådte i kraft 1. januar med formål om at begrænse risikable lån, rammer i højere grad ejerlejlighedspriserne, og som konsekvens ser vi en opbremsning på ejerlejlighedsmarkedet. Det viser sig også i udbudstallene, hvor stigningen i antallet af ejerlejligheder til salg i hele landet er steget 17,3 pct. på årsniveau. Stigningen er særligt drevet af København By, hvor udbuddet er steget 30,8 pct. Det høje udbud af ejerlejligheder har betydet et skift fra sælgers til købers marked, hvilket presser priserne i nedadgående retning. Det store udbud af boliger hænger også sammen med, at der i en periode er blevet bygget rigtigt mange boliger. Boligbyggeriet halser typisk bagefter udviklingen på boligmarkedet, det betyder at der lige nu tilgår mange nye boliger til et marked, der har svært ved at absorbere det. Præcis som når man har banket på bunden af en ketchupflaske, pludselig svømmer tallerkenen i ketchup. Selv om vi ser en vis tilpasning i markledet netop nu, forventer vi ikke en årelang tilpasning med blodrøde tal. Det kan dog ikke udelukkes, at vi kommer til at se et samlet tilpasning i priserne på mere end 10 pct. fra toppen. Alene skattereformen af boligskatterne forventes alt andet lige at reducere boligpriserne med 10 pct.    

At huspriserne stiger mere end prisen på ejerlejligheder på landsniveau vidner om, at prisstigningerne på boligmarkedet generelt er bredt funderet. Lejlighederne er koncentreret i de større byer, imens tallene for huse i højere grad indikerer udviklingen i hele landet. Vi skal således vende os til, at det ikke længere er i de store byer, at boligmarkedet løber hurtigst. Vi må dog forvente, at parcelhusmarkedet omkring byerne også vil bremse op, idet en stor del af dette marked er båret af at køberne kommer med et provenu fra lejlighedssalg.  

Vi har endnu ikke set de fulde effekter af god skik reglerne og den kommende skattereform. Vi må således forvente, at markedet tilpasser sig yderligere. Tilsvarende har vi heller ikke set den fulde effekt af boligskattereformen. Den forventning om større effekt af God skik reglerne drives af, at Finanstilsynet netop har givet en række banker påbud om, at implementere de skrappe låneregler mere nidkært.

Bemærk, at der har været en driftsforstyrrelse i den elektroniske tinglysning. Det betyder, at der har været færre handler bag opgørelserne i Boligmarkedsstatistikken for 3. kvartal, og der kan derfor være større justeringer i tallene end normalt, når vi får tallene for 4. kvartal. Udbudstallene er ikke påvirket af driftsforstyrrelsen.

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt