FinansBureauet

Laveste antal tvangsauktioner i ti år

I december var der 196 tvangsauktioner viser en helt ny opgørelse fra Danmarks Statistik her til morgen. Dagens tal betyder, at vi kan opgøre det gennemsnitlige antal tvangsauktioner pr måned for 2017, hvilket ender på 221. De 221 er det laveste niveau for månedsgennemsnittet i ti år og er et udtryk for at vi har lav rente, økonomisk opsving og større mulighed for at omsætte boliger over hele landet. Det gennemsnitlige antal månedlige tvangsauktioner er så ledes faldet med 7 pct. hvis man sammenligner med 2016.

Det som driver tvangsauktioner er i høj grad sociale begivenheder som bortfald af beskæftigelse, skilsmisse mv. Når der går godt i økonomien mister færre deres arbejde og hvis det endelig sker sikre de lave renter at der nemmere kan findes en løsning. Dermed er den nuværende konjunktursituation absolut fordelagtig i forhold til at få nedbragt antallet af tvangsauktioner.

Herudover har det stor betydning, at vi ser flere handler på boligmarkedet på tværs af landet. Det betyder, at hvis man synes at terminen er blevet for stor og uoverskuelig så har man bedre mulighed for at afhænde ens ejendom i almindelig fri handel end, hvis markedet er frosset til is.

I faktiske tal har der været 2.657 tvangsauktioner i 2017 mod 2.818 i 2016. Rent geografisk har der været et fald over alt i landet på nær i Region Sjælland. Her er niveauet uændret sammenlignet med 2016. Der er klart færrest auktioner i Region Hovedstaden. De geografiske tal afspejler dermed også den opfattelse vi har af boligmarkedet.  

Ser vi fremad forventer vi at det nuværende meget lave niveau for tvangsauktioner vil fortsætte. Det ser ud til at 2018 bliver et bedre økonomisk år end 2017, hvorfor vi ikke tror at flere boligejere i økonomisk uføre. Renten vil formentlig stige hen over året, men det er vores forventning at det vil være i et begrænset omfang. Rentestigninger betyder ikke så meget som bortfald af arbejdsindkomst i denne her sammenhæng. 

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt