FinansBureauet

Kan banken nægte os at sælge boligen?

Spørgsmål til ekspertpanelet: Kan banken eller realkreditinstituttet nægte os salg af boligen, hvis vi er insolvente.

Kan banken nægte os at sælge boligen?
Q: Vi er i den uheldige situation, at vi gerne vil sælge vores hus, men at det er faldet så kraftigt i værdi, at vi er teknisk insolvente, og end ikke vil kunne få dækket vores kreditforeningsgæld ved salg af huset. Kan banken og/eller kreditforeningen nægte os at sælge huset, hvis vi ikke kan indfri lånene fuldt ud i forbindelse med et salg?

A: Ja, såvel bank som realkreditforening vil kunne modsætte sig et salg. Ofte vil de dog være til at tale med, da alternativet til et almindeligt salg ofte vil være et salg på tvangsauktion. Det vil formentlig give dem et endnu større tab. Og da både realkreditinstitutter og banker har en såkaldt tabsbegrænsningspligt, betyder det, at de er forpligtet til at arbejde for, at deres tab bliver så lille som muligt. Så hvis banken og/eller realkreditinstituttet vurderer, at der er risiko for at huset vil gå på tvang hvis I ikke får lov til at sælge huset med tab i fri handel, vil de næppe stille sig på bagbenene, og nægte jer et salg, selvom deres lån ikke vil kunne blive indfriet fuldt ud i den forbindelse.
ANNONCE
Del

Seneste nyt