FinansBureauet

Invester med demografi for øje

Der bliver flere og flere ældre i verden. En rapport fra World Health Organization (WHO) viser således, at antallet af ældre over 60 år vil blive næsten fordoblet fra 2015 til 2050. Hvor blot 12% af verdens befolkning tilbage i 2015 var 60 år eller ældre, forventer WHO, at det tal er steget til 22% i 2050. Årsagen hertil skal blandt andet findes i en cocktail af, af verdens befolkning bliver ældre end tidligere, og samtidig får færre børn end tidligere.

Og denne viden kan du drage nytte af som investor. For i takt med, at der bliver flere og flere ældre, er der også en lang række produkter og services målrettet til netop ældre, som vil opleve en øget efterspørgsel. Her ser vi nærmere på nogle af de sektorer, der kan forvente øget efterspørgsel som resultat af flere ældre i fremtiden.

Medicinalindustrien

Selv om en af årsagerne til, at vi bliver ældre er, at vi ikke bliver lige så syge som tidligere, vil der stadig være et øget behov for medicin i takt med, at der bliver flere og flere ældre. Rapporten fra WHO peger blandt andet på diabetes som en typisk sygdom, der forbindes med alderdom, og her er det derfor helt oplagt at kigge nærmere på vores danske aktiedarling Novo Nordisk, som må forventes at kunne drage fordel af flere ældre i samfundet.

Hjælpemidler

Også efterspørgslen på en lang række hjælpemidler forbundet med alderdom må man regne med stiger over de næste år. Et eksempel kunne være høreapparater – WHO nævner eksempelvis også tab af hørelse som en faktor, der spiller ind i takt med, at vi bliver ældre. Og akkurat som Novo Nordisk er attraktiv ift. medicinalindustrien, har vi i Danmark og så gode bud på aktieselskaber inden for høreindustrien – her er både en GN Store Nord aktie såvel som en demant aktie værd at se nærmere på.

Find selv flere sektorer

Det er klart, at medicinal- og hjælpemiddelindustrierne vil drage fordel af den ændrede demografi ift. ældre, men der findes uden tvivl også andre industrier, som enten direkte eller indirekte kommer til at opleve øget efterspørgsel som et resultat af flere ældre i fremtiden.

Du kan selv – med WHO’s rapport i hånden – kigge efter andre sektorer, som må kunne forventes at drage fordel af de flere ældre, og derudover kan du også spørge eksperterne omkring deres holdning til det stigende antal ældre og hvilke investeringer, der kunne være interessante i dette øjemed. 

ANNONCE
Del

Seneste nyt

ANNONCE