FinansBureauet

Ingen bekymringer om boligskatten

Den bebudede reform af boligskatterne lader vente på sig. Men det påvirker ikke boligsalget. Det viser resultatet af en undersøgelse blandt mæglerne hos RealMæglerne og BoligOne.

En politisk aftale om de fremtidige boligskatter lader vente på sig. De foreløbige meldinger fra de politiske partier omkring forhandlingsbordet lyder på, at ingen fremover kommer til at betale mere end de gør i dag. Men har disse udmeldinger været nok til at berolige ejerboligmarkedet? Ja, svarer et meget stort flertal blandt ejendomsmæglerne i de landsdækkende kæder RealMæglerne og BoligOne.

Helt konkret blev mæglerne spurgt om hvorvidt de har oplevet, at købere har været tilbageholdende med at købe bolig på grund af den politiske usikkerhed omkring de fremtidige boligskatter. Til det spørgsmål svarede 88 procent nej.

Blandt de 12 procent af mæglerne som svarer bekræftende på, at have oplevet usikkerhed og tilbageholdenhed blandt potentielle købere af ejerboliger på grund af den politiske usikkerhed, går meldingen på, at enkelte boligkøbere af forsigtighed vælger at sætte sig en smule billigere end ellers planlagt. Og nogle mæglere i de dyrere områder af landet fortæller, at nogle købere forsøger at presse prisen med henvisning til den manglende klarhed om de fremtidige boligskatter, samt at viljen til at købe en ny ejerbolig før den gamle er solgt er blevet mindre.

Mæglerne hos RealMæglerne og BoligOne blev også spurgt om hvorvidt de havde oplevet, at sælgere har været tilbageholdende med at sætte boliger til salg på grund af den politiske usikkerhed omkring de fremtidige boligskatter. Frygten for de stigende skatter vil kunne afholde boligejere fra at købe en dyrere bolig, og i stedet beholde deres nuværende bolig. Men ingen af mæglerne i undersøgelsen svarede bekræftende på at have oplevet det.   

”Undersøgelsen viser, at der foreløbig ingen usikkerhed er hos boligkøbere og boligsælgere, hvad angår en politisk aftale om ejendomsskatterne. Hverken købere eller sælgere holder sig tilbage. Der er tillid til de politiske meldinger om, at ingen kommer til at betale mere end de allerede gør”, fortæller CEO Preben Angelo fra RealMæglerne Holding A/S.

Det oprindelige udspil fra den daværende regering gik på, at ejendomsværdiskatten for ejerboliger med en værdi på op til 6 millioner kroner fra 2021 skulle sættes til 0,6 procent af ejendomsværdien, mens beskatningsprocenten skulle sættes til 1 procent for ejerboligers værdi derudover. Af forsigtighedsmæssige årsager ville vurderingsgrundlaget dog blive sat 20 procent lavere end den faktiske værdi, så at alle boliger med en værdi på under 7,5 millioner kroner reelt vil havne på den lave sats. Og sidst men ikke mindst lovede regeringen, at ingen nuværende boligejer skulle betale mere i ejendomsværdiskat end i dag. Samt at for de nye boligejere, som måtte blive ramt af øgede boligskatter efter 2021, ville der være mulighed for at indefryse de stigninger, som måtte ligge udover den almindelige lønudvikling. 

ANNONCE
Del

Seneste nyt

ANNONCE