FinansBureauet

I to af landets store byer trækker boligprisudviklingen for alvor fra huslejeudviklingen

Medvind i dansk økonomi har de senere år ført til markante prisstigninger på boligmarkedet, hvor især de fire største byer har ført an. Og selvom huslejepriserne også er steget støt i de store byer, har priserne på en lejet og ejet kvadratmeter bolig i især Odense og København udviklet sig med vidt forskellige hast.

Hvert år rykker tusindvis af danskere teltpælene op for at flytte mod landets største byer, og alene siden 2015 er København, Odense, Aalborg og Aarhus til sammen vokset med cirka 90.000 personer ifølge aktuelle tal fra Danmarks Statistik. Udviklingen har skabt massiv efterspørgsel på boliger i de fire byer med store prisstigninger til følge. I København og Odense har prisstigningerne været så store, at det har ført til en forskydning i forholdet mellem prisniveauet på bolighandler og huslejeniveauet. Det viser en ny analyse fra Spar Nord, der sammenholder tal fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen med tal fra Finans Danmark.

For mens lejerne i de to byer alene de seneste fem år har skullet finde plads i budgettet til betydelige huslejestigninger – 21 procent i København og 15 procent i Odense - har potentielle boligkøbere kunnet se kvadratmeterpriserne stige endnu mere i samme periode.

I København er ejerlejlighederne steget med 31,5 procent de seneste fem år, mens parcel- og rækkehuse er blevet 27 procent mere værd. I Odense koster en ejerlejlighed i dag hele 36,5 procent mere end i 2015. Handelspriserne på parcel- og rækkehuse er i samme periode steget med 17,8 procent.

- Det giver primært mening at sammenligne udviklingen i huslejepris med udviklingen i prisen på ejerlejligheder, da de fleste lejeboliger i de fire største byer er lejligheder, og her er der en markant forskel i både København og Odense. Når prisudviklingen i de to byer går så hurtigt, som det har været tilfældet, kan det ikke undgås, at der rokkes mellem forholdet på huslejepriser og boligpriser. Huslejeprisniveauet kan ikke følge den samme vækstkurve som ejendomspriserne, da udlejer af en ejendom er underlagt regler i forbindelse med huslejestigninger, fortæller Jens Nyholm og fortsætter:

- Og når forskellen i boligprisudvikling og huslejeudvikling i perioden er så markant, som det har været tilfældet i Odense og København, er det med til at styrke incitamentet til at vælge en lejebolig en smule for dem, der går og overvejer om køb eller leje er bedst. Det er dog ikke det samme som at sige, at det nu bedre kan betale sig at leje end at eje. Det kræver et langt mere kompliceret og individuelt regnestykke, som på mange måder er umuligt at lave, da det afhænger af, hvordan fremtiden udvikler sig fx i forhold til prisudviklingen på boligmarkedet.

Mindre forskel i Aalborg og Aarhus
I Aalborg og Aarhus er historien ifølge Spar Nords analyse en anden. I Aarhus er den gennemsnitlige husleje steget med 17,8 procent siden 2015, hvilket overgår prisstigningen på ejerlejligheder, der ligger på 16 procent.

I Aalborg er huslejen steget med godt 14 procent, hvilket kun er en smule under de 15,7 procent som priserne på ejerlejligheder er steget med i samme periode.

- Mens størrelsen på huslejestigningerne varierer i mindre grad mellem de store byer, er der siden 2015 større forskelle, når vi kigger på prisudviklingen på især ejerlejligheder mellem Aalborg og Aarhus på den ene side og Odense og København på den anden. Forklaringen på forskellene skal findes flere steder. I København har den positive prisudviklingen været relativt stabil siden 2011 formentlig som følge af en kombination af stor tilflytning og et lavt udbud, siger Jens Nyholm og fortsætter:

- I Odense skal de voldsomme prisstigninger siden 2015 givetvis tilskrives, at den positive prisudvikling i byen startede senere end i de øvrige store byer, hvilket har givet et vist efterslæb. Derudover befinder lejlighedsudbuddet i byen sig på et meget lavt niveau, mens fx Aalborg og Aarhus begge har oplevet et stigende udbud særligt fra 2017.

Huslejeændring fra 2015 til 2020

Kommuner

Prisstigning
(udlejningsboliger i alt)

København

20,8%

Aarhus

17,8 %

Aalborg

13,9%

Odense

14,8 %

Kilde: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Boligprisudviklingen i landets fire største kommuner fra 2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2020

Kommuner

Ejerlejligheder
Prisstigning

Parcel- og rækkehuse
Prisstigning

København

31,5 %

27,0 %

Aarhus

16,0%

13,9 %

Aalborg

15,7 %

8,6 %

Odense

36,5 %

17,8 %

Kilde: Finans Danmark

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce