FinansBureauet

Hvordan fungerer moms?

Moms er en form for afgift, som opkræves af skattevæsenet. Det er en helt essentiel del af virksomhedens regnskab og skal indberettes hos skat.dk regelmæssigt. De fleste danske erhvervsdrivende skal indberette moms, men der kan være undtagelser for at være momsfritaget.

Hvis din virksomhed har en årlig omsætning på under 50.000 kr., er det valgfrit om du vil momsregistrere virksomheden eller ej. Det kan være en fordel at blive momsregistreret i opstartsfasen, fordi man ofte har højere udgifter end indtægter og dermed kan nyde godt af momsfradrag. Vælger du at momsregistrere din virksomhed, skal du være opmærksom på at opkræve, indberette og betale moms af alle dine køb og salg, som er momspligtige.

Det er værd at vide, at den årlige omsætning på 50.000 kr. kun vedr. salg indenfor Danmark. Handel med udlandet tæller ikke med i dette regnskab.
 
Har du en årlig omsætning på mere end 50.000 kr. er det derimod et lovkrav at momsregistrere sig.

Sådan indberetter du moms og registrerer din virksomhed

Man skal naturligvis være momsregistreret for at kunne indberette momsregnskabet. Det gør man ganske simpelt hos Erhvervsstyrelsen på indberet.virk.dk. Når momsregnskabet skal indberettes, logger du ind på skat.dk og indberetter momstallene for danks salgsmoms og købsmoms samt eventuel køb af varer og ydelser i EU og uden for EU.
 

Lav et momsregnskab

Du kan udarbejde dit eget momsregnskabet gennem online økonomisystemer. Men du kan også få en revisor eller bogholder til at stille momsregnskaber op. Momsregnskabet skal indeholde følgende konti:

ANNONCE
Momskonto
 • Momskonto
 • Salgsmoms
 • Købsmoms
 • Moms af varekøb fra EU
 • Moms af ydelseskøb fra EU
 • Moms af varekøb fra lande uden for EU mv.
 • Moms af ydelseskøb fra lande uden for EU mv.

Momstallene findes direkte i dit momsregnskab fra virksomhedens regnskab. Derfor er det vigtigt, at alle købs- og salgsbilag er bogført for den pågældende momsperiode, før at der indberettes moms. Et brugbart værktøj til at sikre, at alle bilag indgår i momsperioden, er en bankafstemning. Den sikrer, at du fanger alle eventuelle manglende bilag, inden du indberetter momsen. Bankafstemningen letter arbejdsbyrden for dig, når momsfristen nærmer sig.
 
Er du en af dem, som bruger et digitalt regnskabsprogram, som f.eks. Billy, så bliver dit momsregnskab automatisk genereret på baggrund af din bogføring. Med få klik kan du afstemme og registrere betalingen af momsen, så du selv slipper for at lave komplicerede momsberegninger og afstemme alt manuelt.
 
Hvis du bruger et digitalt regnskabsprogram er du også sikker på, at alle dine bilag er registreret og samlet, så længe du bare husker at uploade dem.

Frister for indberetning af moms 

Der er forskellige frister for, hvornår der skal indberettes moms, alt efter størrelsen på din virksomhed.

De fleste mindre virksomheder indberetter som regel moms kvartalsvist. Nedenfor ses de fire kvartalsvise momsperioder:

1. kvartal: 1. januar - 31. marts
2. kvartal: 1. april - 30. juni
3. kvartal: 1. juli - 30. september
4. kvartal: 1. oktober 31. december

Momsperioderne skal senest indberettes og betales 3 måneder efter endt momsperiode. Eksempelvis skal 3. kvartal 2019 indberettes og betales senest 2. december 2019.

Hvis din virksomheds omsætning er på mindre end 5 mio. kr. om året, skal du kun indberette moms hvert halve år. Det er dog en undtagelse, hvis du driver en nystartet, hvor du stadig kan få tilladelse til at indberette kvartalsvis de første 18 måneder.

Større virksomheder med en omsætning på over 50 mio. kr. om året. indberetter moms hver måned. Du kan dog søge om at indberette moms hver måned, hvis du foretrækker denne løsning, selvom du ikke omsætter for over 50 mio. kr.

Hvad sker der, hvis du ikke indberetter moms til tiden?
Hvis du ikke indberetter din moms til tiden, vil Skatteforvaltningen sende dig et tilsvar, som er baseret på et skøn, som de selv laver. Tilsvaret skal betales senest 14 dage efter, at du har fået dette påbudt.

Du skal betale 800 kr. for hver gang, at der bliver lavet en ny foreløbig fastsættelse. Sker det fire gange i træk kan Skatteforvaltningen inddrage din virksomheds registrering.

Derudover er det også muligt for Skatteforvaltningen at udstede daglige bøder til din virksomhed indtil deres påbud efterleves. Disse bøder udgør minimum 1.000 kr om dagen.
 

Hvad sker der, hvis man ikke indbetaler til tiden:

Hvis du har indberettet din moms men glemmer at betale det beløb, som du eventuel skylder, vil du skulle betale et rykkergebyr på 65 kr. pr. rykker.

Derudover vil du blive pålagt en månedlig rente, hvis beløbet ikke er betalt rettidigt.

Derfor er det en god ide, at du noterer, hvornår der er frist, og at du betaler til tiden og tidligst fem hverdage før betalingsdagen.

ANNONCE

Få alle skatte- og momsfradrag med

Der findes en lang række muligheder for at trække udgifter fra i regnskabet. Skattefradrag er et udtryk for udgifter, som skattefrit kan fratrækkes personindkomsten. Momsfradraget er et udtryk for, om man kan få momsen trukket fra og refunderet fra SKAT. Alt i alt giver skatte- og momsfradrag i sidste ende et højere rådighedsbeløb.  Som hovedregel kan du altid trække momsen fra, når du køber varer eller ydelser, som du bruger til din virksomhed.


Der findes også en række skattefradrag:

 • Kørselsgodtgørelse, hvis du kører til og fra arbejde i bil, på motorcykel eller cykel.
 • Rejsegodtgørelse, hvor du kan få fradrag for kost og logi i forbindelse med forretningsrejser.
 • Renter.
 • Indbetalinger til ratepension og ophørende livrenter.
 • Børne- og underholdsbidrag, hvis du betaler mere end 1.908 kr. og ikke er gennem det offentlige.
 • Et beløb på op til 241.000 kr af virksomhedens indkomst, hvis du flytter det til en medarbejdende ægtefælle.
 • Kørsel i firmaets bil.
 • Køb af mad, hvis du har ansatte, i tilfælde af pludseligt overarbejde eller restaurantbesøg
 • Køb af kaffe, som du bruger til forretningsmøder.
 • En virksomhedsskatteordning.

Vil du videre mere om de forskellige fradrag, kan du læse Billy Regnskabsprograms fradragsguide her: https://www.billy.dk/gratis-fradragsguide-tilbud/

Du kan også finde hjælp til, hvordan du bogfører den rigtige momssats og konto her: https://www.billy.dk/billy-bogfoeringshjaelp/

ANNONCE
Del

Seneste nyt