FinansBureauet

Hovedstadsområdet er det sted i landet, som har oplevet størst nedgang på boligmarkedet i 2022

De landsdele, som er placeret i og omkring hovedstaden, har oplevet mest modgang på boligmarkedet i løbet af 2022. Det viser en ny gennemgang fra Boligsiden, som tager udgangspunkt i forskellige nøgletal om udviklingen på markedet for villaer og rækkehuse i det forgangne år.

Boligmarkedet har været på en omskiftelig rejse i løbet af 2022.

Året startede ellers med fortsat fremgang, men som tidens økonomiske udfordringer spidsede til, gik aktiviteten på boligmarkedet ned i gear, ligesom store dele af de øvrige samfund.

Konkret manifesterede det sig i faldende priser, færre handler, længere salgstider, større nedslag og et stigende udbud.

Sådan ser billedet i alt fald ud, når man ser på den landsdækkende udvikling for villaer og rækkehuse og sammenligner de seneste nøgletal fra december 2022 med tilsvarende tal fra samme måned året forinden.

Spørgsmålet er så, hvordan det ser ud, hvis man i stedet ser på, hvordan samtlige nøgletal har udviklet sig for hver enkelt landsdel for samme boligtype og i samme periode?

Landsdele i og omkring hovedstaden er hårdest ramt

Ser man på samtlige af de centrale nøgletal for villaer og rækkehuse (salgspris, nedslag, udbud, handler, salgstid) på én gang, er der en geografisk fællesnævner for de landsdele, hvor differencen mellem december 2021 og december 2022 er særligt mærkbar.

Og det er, at de næsten alle er placeret Øst for Storebælt – mere eksakt nær eller i landets hovedstad.

Ser man eksempelvis på salgspriserne, indtager København By en delt andenplads med Vest- og Sydsjælland som værende de landsdele, hvor priserne er faldet mest fra december 2021 til samme måned året efter – begge med et fald på ni procent.

Således kostede et hus på 150 kvadratmeter i København By i gennemsnit 5.779.200 kroner i december 2021, mens det samme måned året efter kostede 5.266.500 kroner. Dermed er et hus på denne størrelse i gennemsnit blevet cirka en halv million billigere i perioden.

Til sammenligning kostede et hus i samme størrelse i gennemsnit 1.602.450 kroner i Nordjylland tilbage i december 2021. Her er priserne dog kun faldet med tre procent siden da og frem til december 2022, hvor et tilsvarende hus nu koster 1.547.400 kroner i Nordjylland, altså blot 55.000 kroner billigere.  

”En del af forklaringen på, hvorfor priserne særligt falder i hovedstadsområdet, er, at det også var her, at vi så de største prisstigninger under handelsboomet i coronaårene. Vi kan omvendt se, at en landsdel som eksempelvis Nordjylland, der ikke oplevede nær så store prisstigninger under corona, ikke har oplevet så meget tilbagegang, som hovedstadsområdet har, siger Birgit Daetz, der er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden og fortsætter:

”Samtidig har der længe været et højt prisleje i områderne omkring København, hvor det i forvejen ikke var alle, som kunne købe bolig her. Og i en tid som nu, hvor den finansielle situation gør, at der generelt set er færre penge til boligkøb, er der endnu færre, som kan købe bolig her. Det sætter sig i form af mindre efterspørgsel og lavere handelsaktivitet, hvorfor sælgerne sætter priserne ned.”  

Større nedslag og længere salgstider

Bliver vi ved priserne, nærmere bestemt det gennemsnitlige prisnedslag, som er blevet givet i forbindelse med hussalg, er København By også at finde blandt de landsdele, hvor der er sket mest i den målte periode.

Her er prisnedslagets størrelse nemlig vokset med hele 211 procent fra december 2021 til december 2022.

Og tager vi udgangspunkt i samme eksempel som før, svarer det til, at et hus på 150 kvadratmeter i København By er gået fra i gennemsnit at få 151.350 kroner barberet af prisen til nu at få 470.700 kroner i nedslag.

Hvad angår udviklingen i salgstider for huse, er København By også blandt højdespringerne med en årlig stigning på 46 procent, kun overgået af Nordsjælland og Bornholm, hvor salgstiderne er steget med henholdsvis 49 og 76 procent.

Stigende udbud og et fald i antallet af hushandler

Ser vi i stedet på antallet af hushandler fra december 2021 til samme måned året efter, er det igen en landsdel placeret nær hovedstaden, der har oplevet den største tilbagegang, nemlig Københavns Omegn med et fald på 51 procent.

”Handelsaktiviteten i Københavns Omegn er faldet drastisk, men samtidig har vi set en nogenlunde stabil lyst til at sætte til salg. Derfor ser vi også, at udbuddet i henholdsvis Københavns Omegn, København By og Nordsjælland ligger i den øverste top i forhold til, hvor meget udbuddet af huse er steget det seneste år,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Med det sagt, er det også væsentlig at nævne, at der er stor variation i, hvor stort udbuddet af huse er i de forskellige landsdele. I hovedstadsområdet er der generelt set flere lejligheder og færre huse til salg, end der er i de øvrige landsdele. Så selv om den årlige ændring i procent kan synes stor, er det faktiske antal hushandler og det egentlige antal huse til salg ikke stort sammenlignet med øvrige landsdele.”

Sådan er den årlige ændring på de centrale nøgletal fra december 2021 til december 2022:  

Landsdel

Salgspris

Nedslag

Salgstid

Udbud

Handler

Bornholm

-5%

814%

76%

69%

-45%

Byen København

-7%

211%

46%

118%

-24%

Fyn

-4%

163%

-4%

23%

-38%

Hele landet

-6%

150%

13%

35%

-38%

Københavns omegn

-9%

146%

34%

106%

-51%

Nordjylland

-3%

139%

8%

15%

-31%

Nordsjælland

-8%

118%

49%

103%

-40%

Sydjylland

-4%

100%

-2%

23%

-33%

Vest- og Sydsjælland

-9%

93%

22%

33%

-33%

Vestjylland

-8%

69%

4%

20%

-35%

Østjylland

-5%

61%

25%

30%

-47%

Østsjælland

-5%

48%

39%

86%

-45%

Tabellen viser den procentuelle ændring i nøgletallene (salgspris, nedslag, salgstid, udbud, handler) fra december 2021 til december 2022 for boligtypen villaer og rækkehuse fordelt på de 11 landsdele samt hele landet. Kilde: Boligsiden

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce