FinansBureauet

Gode råd hvis konfirmanden skal have aktier i konfirmationsgave

Maj måned er typisk konfirmationshøjsæson – og det gælder også i år, på trods af Corona.

Det er en rigtig god ide at give unge mennesker en tidlig introduktion til en sund privatøkonomi – inkl. ideen om løbende at investere en del af sin opsparing. Dels kan det gøre det mere interessant for den unge at følge med på aktiemarkedet, og dels kan det forhåbentlig blive gaven, der bliver ved med at give, efterhånden som kursværdien stiger. Og så kan gaven være den spæde opstart i at give værdifuld økonomisk viden videre til næste generation.

Her følger nogle gode overvejelser:

  • Rent praktisk kan man overveje give et gavekort på fx 3.000 kr. og så skrive i gavekortet, at der med til gaven hører, at man 2 uger senere sammen skal holde et onlinemøde med banken, hvor der drøftes investering af pengene – i øjenhøjde med den unge.
  • Det er naturligvis oplagt at lade den unge selv vælge en aktie, som de i forvejen interesserer sig for eller kender til, fx en fodboldklub eller en gaming-aktie. Men det er typisk en bedre ide at lave en bredere investering, fx en bred global aktiefond, end alene at købe en enkelt aktie. Samt evt, at inddrage øvrige aktivklasser, herunder obligationer mm. Spredningen vil nemlig sænke risikoen på det investerede beløb.
  • Der er altid en risiko forbundet med at investere. Og jo smallere en investering og jo kortere tidshorisont, jo større er risikoen for at tabe penge på investeringen. Derfor bør der både overvejes risikovillighed og ikke mindst hvor lang tid pengene kan stå investeret. Og det bør drøftes med den unge, idet det ellers er svært at forudsige, hvordan barnet vil reagere på de kommende udsving.
  • Mange unge interesserer sig i dag for miljø, klima og bæredygtighed. I den forbindelse kan en bæredygtig fond være en god ide at overveje. Her kan man rent faktisk gøre en forskel for samfundet omkring sig, støtte de virksomheder som bevæger sig i den bæredygtige retning, og herudover har de seneste år vist, at man ikke behøver at gå på kompromis med afkastets størrelse af den grund. Tværtimod har flere bæredygtige fonde de seneste år præsteret et pænt merafkast ift. verdensmarkedsindekset, og det kan jo være interessant, selvom der naturligvis ikke er en garanti for, at det fortsætter.
  • Når man tjener penge på sin investering, er det sjovest ikke at skulle betale for meget i skat af gevinsten. Her kan man med fordel overveje 3 ting:
  • Børneopsparingen er det mest geniale sted at investere. Her er alle gevinster fra både obligationer og aktier skattefrie gennem hele bindingsperioden, hvilket kan være op til 21 år. Bedre skattemiljø findes ikke i Danmark.
  • En anden mulighed ift. en lav skat på aktier og aktiefonde, er Aktiesparekontoen, hvor der pt. er et beløbsloft på 102.300 kr. Her er skatten på afkastet kun på 17%, hvilket er min. 10% mindre, end hvis man investerer almindeligt i aktier
  • Hvis investeringen både skal indeholde obligationer og aktier, er det oplagt for unge mennesker at vælge en akkumulerende fond, som lagerbeskattes som kapitalindkomst. Kapitalindkomsten kan nemlig indeholdes i den unges frikort, og dermed skal der først betales skat af gevinster og udbytter, når den unges indkomst overstiger 36.900 kr. årligt (2021-tal).

Vi får engang imellem spørgsmål til, om man må flytte enkeltaktier videre til næste generation, fx tage 5 Vestas-aktier fra sin egen portefølje og give til sit barn eller barnebarn. Men det er ikke muligt. Her er svaret i stedet at lade salget og købet ske separat fra hinanden.

Inden man afgør, om ens barn eller barnebarn skal have værdipapirer, bør man tage med i overvejelserne, at investeringen kan være et stort beløb for barnet, og at et fald i investeringen kan gøre, at barnet mister en stor del af sin gave. En stor gevinst kan modsat gøre gaven større end ventet, og det kan potentielt give udfordringer i forhold til søskende. I det hele taget kan det være svært at give sine børn eller børnebørn samme gave, hvis der investeres på forskellige tidspunkter.

Skal der gives en stor pengegave, er det godt at kende til reglerne om, at man i 2021 afgiftsfrit må give gaver op til 68.700 kr., men det gælder alene for den, som giver til fx børn, børnebørn og oldebørn. Hvis man giver gaver udenfor denne kreds, så skal personen faktisk betale skat af pengegaven, medmindre der er tale om lejlighedsgaver. Skat har tidligere accepteret lejlighedsgaver i et niveau op til 5.000 kr.

Med venlig hilsen

Camilla Schjølin Poulsen

Privatøkonom. Ekspert indenfor opsparings- og formueområdet

Nykredit Wealth Management

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce