FinansBureauet

Få skattefrie diæter

En ny afgørelse åbner op for at bestyrelsesmedlemmer kan modtage skattefri diæter også selv om foreningen har erhvervsmæssig aktivitet.

Få skattefrie diæter

Er du ulønnet bestyrelsesmedlem i en forening er der gode nyheder. For selvom arbejdet i princippet er ulønnet, så behøver det ikke være helt ugivtigt alligevel. En ny afgørelse fra Landsskatteretten åbner nemlig op for at bestyrelsesmedlemmer kan få en ganske pæn slat penge udbetalt i form af skattefrie diæter. Også selvom foreningen har erhvervsmæssig aktivitet.

I den konkrete afgørelse har Landsskatteretten fastslået, at en andelsboligforening gerne må udbetale skattefri godtgørelser til foreningens bestyrelsesmedlemmer også selv om andelsboligforeningen har en erhvervsmæssig aktivitet i form af udlejning til ikke medlemmer.

Normalt har foreninger med skattefrie aktiviteter mulighed for at udbetale skattefrie diæter til bestyrelsesmedlemmerne efter særlige regler. Men dette gavmildhed fra skattemyndighedernes side strækker sig ikke til foreninger hvor aktiviteterne er erhvervsmæssige. Og SKAT mente også, at skattefriheden ophørte hvis foreningen både havde skattepligtige og ikke skattepligtige aktiviteter. Men den fortolkning holdt ikke i Landskatteretten.

I den konkrete sag argumenterede SKAT for at godtgørelserne ikke kunne udbetales skattefrit når foreningen ikke udelukkende havde skattefrie aktiviteter. Men Landsskatteretten fandt altså, at reglerne også kan anvendes af foreninger med blandede aktiviteter.

Og det er rigtig godt nyt for medlemmer af alle mulige og umulige foreninger landet over. Det være sig alt lige fra idrætsforeninger og boligselskaber til frimærkeklubber.

Der kan udbetales op til 2.000 kr. om året til dækning af telefoni og internet samt 1.200 kr. til såkaldte administrative omkostninger (kontorartikler, porto etc). Og derudover kan der udbetales skattefri kørepenge og diæter.

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce