FinansBureauet

En familie mister i gennemsnit knap 7.000 kroner på opsparingen i år

Igennem flere år har det kostet danskerne en god sum penge årligt at have opsparingen stående på bankkonti som følge af stadig lavere indlånsrente, der mindsker afkastet, og inflation, som udhuler købekraften, og 2021 er bestemt ikke en undtagelse. Kombinationen af stigende inflation og negative indlånsrenter betyder, at opsparingen i år bliver ædt op på en måde, der ikke er set i en lang årrække.

I de første ti måneder af 2021, som er de nyeste tal fra Danmarks Statistik, har danskernes samlede indestående vokset til svimlende 1.031 milliarder kroner, hvilket svarer til 373.966 kroner per husstand. Og selvom opsparing ofte er forbundet med snusfornuft, betyder udviklingen desværre også, at rigtig mange danskere i år mister købekraft for usædvanligt mange penge.

Beregninger fra Spar Nord viser nemlig, at det koster en gennemsnitlig dansk familie 6.942 kroner at have penge stående i banken i år. Det er væsentligt mere, hvis man sammenligner med 2020 og 2019, hvor det tilsvarende lå på tab på henholdsvis 1.670 kroner og 2.003 kroner.

- Negativ rente på bankindlån, som blandt andet er en konsekvens af et historisk lavt renteniveau i Nationalbanken, er blevet almindeligt, og når inflationen så samtidig stiger, som det har været tilfældet i år, kan det i endnu højere grad end de senere år mærkes på købekraften, forklarer cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm og fortsætter:

- Inflationen – altså prisudviklingen – sammenlignet med året før er steget fra knap 0,5 procent som gennemsnit for de første ti måneder af 2020 til omkring 1,6 procent i de første ti måneder af 2021. Og i oktober steg den til 3,0 procent, hvilket er det højeste niveau i ti år. I kombination med den rekordlave indlånsrente får det yderligere indflydelse på værdien af opsparingen.

Det samme har grænsen for, hvornår danskerne skal betale negative renter af deres samlede kontante indestående. En grænse, som hos næsten alle pengeinstitutter i år ligger på 100.000 kroner mod 250.000 kroner sidste år, hvis kunden har sin NemKonto i den pågældende bank. Samtidig er renten på indlån under 100.000 kroner faldet fra i gennemsnit at være på 0,14 i 2020 til i år at ligge på -0,05 procent.

Det kan du gøre

Det er altså efterhånden relativt store beløb, der går tabt, hvilket man ifølge Jens Nyholm bør give nogle overvejelser:

- For en del familier kan det dreje sig om mere end de 7.000 kroner, og derfor kan man med fordel gøre sig nogle overvejelser omkring alternativer til opsparing på indlånskonti, hvor man jo lige nu er garanteret et tab, forklarer Jens Nyholm og fortsætter:

- Afhængigt af hvornår man forventer at skulle bruge pengene – og med skyldigt hensyn til ens risikoprofil – kan man overveje at placere en del af pengene i andre aktiver. Det kunne eksempelvis være investeringer på det finansielle marked i aktier eller obligationer eller i fast ejendom som eksempelvis et køb af sommerhus. Det kunne også være en udbygning af huset eller en renovering af køkkenet, der øger boligens værdi.

Tabel: Tab per familie på indlånskonti

Indlån

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

10 års gennemsnit

Indlån, husholdning (mia.)

738.699

759.289

759.565

779.981

800.662

838.608

879.577

928.184

996.126

1.031.086

851.178

Indlån pr. husstand

284.821

291.152

289.772

295.830

301.615

314.078

327.166

343.001

365.131

373.966

318.653

Indlånsrente, i alt

0,89

0,82

0,97

0,63

0,49

0,40

0,34

0,28

0,14

-0,05

0,49

Inflation

2,40

0,79

0,56

0,45

0,25

1,15

0,81

0,76

0,42

1,57

0,92

Renteindtægt

2.539

2.381

2.801

1.865

1.479

1.268

1.114

965

-219

-1.695

1.250

Renteindtægt, eks. skat

1.590

1.490

1.754

1.162

921

790

694

601

-136

-1056

781

Renteindtægt, eks skat og inflation

-5.241

-812

119

-170

165

-2.819

-1.970

-2.003

-1.670

-6.942

-2.134

ANNONCE
Del

Seneste nyt

ANNONCE