FinansBureauet

Efter Påske åbner bygningspuljen og så gælder det om at være klar. For der er mange penge at søge, og det er først til mølle.

I denne tid skal man ikke gå langt ned af villavejen, eller rundt i sommerhus kvarteret, før man får øje på den første håndværkerbil. Danskerne er i fuld gang med at renovere, bygge til eller bygge nyt. Og ønsker man en økonomisk hjælpende hånd til de dele der handler om at energiforbedre, kan der være mange penge at hente ved at søge Bygningspuljen, der åbner 7. april.

Formålet med puljen er at nedbringe energiforbruget og omstille varmeforsyningen i helårsboliger i Danmark. Sidste år modtog puljen 18.000 ansøgninger og det endte med, at puljen blev opbrugt på bare 2 uger med 5.420 tilsagn.

Alt taler for, at der bliver mindst lige så meget tryk på i år, og man skal først skaffe energimærke på sin bolig, inden man kan søge. Det er først til mølle, så det gælder om at få søgt om energimærket hurtigst muligt. Til gengæld forventes der hele 3 ansøgningsrunder i 2021, så når man ikke med nu, behøver man ikke vente så længe, før man kan søge igen.

Hvem kan søge

Ordningen er alene modrettet til helårsboliger, og dermed må alle sommerhus-ejere kigge langt efter tilskuddet.

En vigtig pointe er, at man ikke kan få tilskud til allerede gennemførte forbedringer. Så hvis projektet er sat i gang eller færdiggjort, er det for sent at søge tilskud.

Har man købt ny helårsbolig, som man endnu ikke har overtaget, skal man i ansøgningen medsende underskrevet købsaftale og dokumentation for at udbetalingen er deponeret. Og man skal stå som ejer af huset, før pengene senere kan udbetales.

Hvad kan man få tilskud til

De fire hovedkategorier er:

  • Efterisolering af ydervægge, tag, loft, terræn og sokkel
  • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
  • Skift til luft til vand-varmepumpe eller jordvarmepumpe
  • Varmegenvinding med varmeveksler

Skal man skifte naturgasfyret ud, kan man ud over tilskuddet glæde sig over, at en ny rabatordning træder i kraft fra 7. april og frem til 2026, hvor man sparer de ca. 8.000 kr. det koster at blive koblet af gasnettet. Et krav er dog, at man søger puljen inden man opsiger gassen.

Sådan kommer man i gang med at søge

Start med at danne et overblik over hvad der kan søges tilskud til. Det gør man på https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/tilskudsberegner

Her indtaster man blot sin adresse, og får derefter et hurtigt overblik. Et eksempel kan ses her:

Hus fra 1968 på 117 m2 med 10-20 år gammelt naturgasfyr

Muligt tilskud

Skift til luft til vand varmepumpe

26.000 kr.

Udskiftning af vinduer

18.000 kr.

Isolering af loft

10.500 kr.

Efterisolering af terrændæk

18.000 kr.

Efterisolering af sokkel

22.950 kr.

I alt

95.450 kr.

og herudover kan ejeren også få tilskud til evt. isolering af tag, vægge og genindvindingsanlæg ved at afgive ekstra oplysninger. Den forventede årlige varmebesparelse står i dette tilfælde til 9.600 kr.

Efter at have dannet sig dette overblik, kommer næste vigtige punkt. Nemlig at skaffe et energimærke på huset, hvilket er et krav for at søge, medmindre man alene ønsker at konvertere sin varmekilde til varmepumpe. En energimærkning koster typisk 5-7.000 kr.

Først til mølle

Puljen fungerer ligesom sidste år efter først til mølle princippet. I 2020 blev puljen på 245 mio. opbrugt på 2 uger, så det viser noget om interessen, samt at man skal hurtigt ud af startboksen.

I 2021 er der med finansloven for 2021 afsat ekstra midler, så der i år er ca. 675 mio. i puljen. Den første ansøgningsrunde i år er 7. april, hvor der kan søges om de første 250 mio. ud af de 675 mio.

Her kan ses, hvad der indtil videre er afsat de kommende år:

  • 2021: 675 million kr.
  • 2022: 375 million kr.
  • 2023: 320 million kr.
  • 2024: 315 million kr.
  • 2025: 230 million kr.
  • 2026: 200 million kr.

Puljen vil altså fortsætte hvert år, til og med 2026, så får man ikke tilskud i år, er muligheden åben igen senere i 2021 eller til næste år. Men det kræver selvsagt, at man kan vente med at igangsætte arbejdet, fordi derefter kan der ikke søges tilskud.

Man kan ikke både få tilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. Til gengæld kan håndværkerfradraget bruges på nogle af de ting, som bygningspuljen ikke støtter, fx forbedringer i sommerhuse. Samlet set vil begge ordninger sætte ekstra skub i en håndværker-branche som i forvejen er i hopla, samt i den bæredygtige omstilling, hvor varmeforbruget i vores bygninger er en af de helt store syndere.

Venlig hilsen

Camilla Schjølin Poulsen

Privatøkonom. Ekspert indenfor opsparings- og formueområdet

Nykredit Wealth Management

ANNONCE
Del

Seneste nyt