FinansBureauet

Det Islandske Boligmarked i geyser-udbrud

Boligpriserne steg med 4,1 pct. i euroområdet og med 4,6 pct. i EU målt fra 3. kvartal i 2016 til 3. kvartal 2017. Det viser helt nye tal fra Eurostat her til formiddag.  Ser man på kvartalsændringen er denne en prisstigning på 1,7 pct. i begge regioner.

De kraftigste prisstigninger i Europa ses på Island. Her har vi prisstigninger på den høje side af 20 pct. Efterfulgt af Tjekkiet der har prisstigninger på 12,3 pct. Irland med 12 pct. og Portugal med 10,4 pct. Det eneste sted i Europa, hvor huspriserne falder er i Italien. Her er den årlige vækstrate i huspriserne minus 0,9 pct.

Dette står imidlertid i skarp kontrakt til lejlighedspriserne, hvor vi lige nu ser prisfald i Stockholm, Oslo og London.

Ser vi aktuelt på det nordiske boligmarked er prisstigningerne kraftigst i Sverige, hvor huspriserne stiger med 7,5 pct. I denne opgørelse har Danmark prisstigninger på 4,3 pct. >Mens Norge har prisstigninger på 2,3 pct. Endelig har Finland prisstigninger på 1,4 pct. Der er således ingen af de nordiske lande der kan følge med vulkanøen, hvor boligmarkedet nærmest er gået i geyser-udbrud.

Ser man på det danske marked i forhold til resten af Europa er prisstigningerne på det danske marked forholdsvist afdæmpet og er det europæiske gennemsnit. Der er således mange andre lande man kan være bekymret for i forhold til diskussionen om en boligboble. I Danmark er der ikke stor vækst i realkreditudlånet, hvorfor der i hvert fald kan konkluderes at der ikke er nogen kreditdreven boligboble som vi så i nullerne og som man altså kan se i andre lande. Udviklingen i lejlighedsmarkedet i andrelande – som vi desværre ikke har fået nye tal for i dag – giver os dog den erfaring at boligpriserne sagtens kan falde på trods af lav rente og høj økonomisk vækst.  

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt