FinansBureauet

Den økonomiske situation i Danmark

<p>De forskellige eurolandes &Oslash;MU-g&aelig;ld er faldende if&oslash;lge nye tal fra Danmarks Statistik. Dette ses ogs&aring;, hvis man vender blikket mod den &oslash;konomiske situation i Danmarks kommuner.</p> <p>N&aring;r man skal unders&oslash;ge eurolandenes offentlige g&aelig;ld, er &Oslash;MU-g&aelig;lden et godt begreb at bruge. Dette beskriver en samlet opg&oslash;relse af g&aelig;ldsposterne i de forskellige stater, kommuner og regioner. Derfor kan man bruge &Oslash;MU-g&aelig;ld som indikator for om landene f&oslash;rer en fornuftig finanspolitik.</p> <p>Der er betydelig forskel i, hvor stor &Oslash;MU-g&aelig;lden er i de forskellige eurolandene. Det er kendt, at Gr&aelig;kenland ligger d&aring;rligt placeret med en g&aelig;ld p&aring; 179 % af deres BNP, men overraskende nok ligger Estland helt i toppen med en g&aelig;ld p&aring; kun 9,5 % af deres BNP.</p> <p><strong>Eurolandenes offentlige g&aelig;ld</strong></p> <p>Dette <a href="https://www.xn--lnio-qoa.dk/blog/2017/10/danmarks-offentlige-gaeld">kort</a> viser eurolandenes &Oslash;MU-g&aelig;ld. De lande, der er markeret med en r&oslash;d mark&oslash;r, har en g&aelig;ld, der ligger over 60 % kriteriet. De lande, der er markeret med gr&oslash;n har en &Oslash;MU-g&aelig;ld, der ligger under dette kriterium.</p> <p>60 % kriteriet betyder, at et land ikke m&aring; have en g&aelig;ld, der er h&oslash;jere end 60 % af deres samlede BNP. Dette er beskrevet i Stabilitets- og v&aelig;kstpagten. Hvis et euroland har en &Oslash;MU-g&aelig;ld p&aring; mere end 60 %, f&aring;r dette land sanktioner. Andre lande f&aring;r en henstilling om at forbedre g&aelig;lden.&nbsp;</p> <p>Ud af de 28 eurolande ligger kun 12 under 60 % kriteriet. Det g&aelig;lder:</p> <ul> <li>Malta</li> <li>Polen</li> <li>Slovakiet</li> <li>Sverige</li> <li>Litauen</li> <li>Letland</li> <li>Rum&aelig;nien</li> <li>Tjekkiet</li> <li>Bulgarien</li> <li>Luxembourg</li> <li>Estland</li> <li>Danmark</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Den gennemsnitlige &Oslash;MU-g&aelig;ld for eurolandene har v&aelig;ret faldende siden 2014 med omkring 3 procentpoint. Den ligger i dag p&aring; 83,5 %.</p> <p>Det ser fint ud for Danmark, der i mods&aelig;tning til kriseramte lande som Portugal, Italien og Gr&aelig;kenland, har en &Oslash;MU-g&aelig;ld, som ligger p&aelig;nt under 60 % kriteriet.</p> <p>Danmarks g&aelig;ld p&aring; 37,7 % overg&aring;s dog af Estland, der har den laveste &Oslash;MU-g&aelig;ld af eurolandene.</p> <p>Estland er ogs&aring; eksemplarisk p&aring; andre fronter. For eksempel i forbindelse med det offentlige underskud, som er et andet vigtigt parameter for EU til at kontrollere den &oslash;konomiske stabilitet. Det offentlige underskud, som ogs&aring; kaldes &Oslash;MU-saldo, m&aring; ikke udg&oslash;re mere end 3 % af landets samlede BNP.</p> <p>Estlands offentlige underskud var i 2016 p&aring; 0,3 %, mens Danmarks l&aring; -0,9 %. De to eneste lande, der havde for store underskud var Spanien og Frankrig med henholdsvis -3,4 % og -4,5 %.</p> <p>Signe Kirk Andersen</p> <p>L&aring;nio.dk&nbsp;</p>
Del

Seneste nyt