FinansBureauet

Den økonomiske situation i Danmark

De forskellige eurolandes ØMU-gæld er faldende ifølge nye tal fra Danmarks Statistik. Dette ses også, hvis man vender blikket mod den økonomiske situation i Danmarks kommuner.

Når man skal undersøge eurolandenes offentlige gæld, er ØMU-gælden et godt begreb at bruge. Dette beskriver en samlet opgørelse af gældsposterne i de forskellige stater, kommuner og regioner. Derfor kan man bruge ØMU-gæld som indikator for om landene fører en fornuftig finanspolitik.

Der er betydelig forskel i, hvor stor ØMU-gælden er i de forskellige eurolandene. Det er kendt, at Grækenland ligger dårligt placeret med en gæld på 179 % af deres BNP, men overraskende nok ligger Estland helt i toppen med en gæld på kun 9,5 % af deres BNP.

Eurolandenes offentlige gæld

Dette kort viser eurolandenes ØMU-gæld. De lande, der er markeret med en rød markør, har en gæld, der ligger over 60 % kriteriet. De lande, der er markeret med grøn har en ØMU-gæld, der ligger under dette kriterium.

60 % kriteriet betyder, at et land ikke må have en gæld, der er højere end 60 % af deres samlede BNP. Dette er beskrevet i Stabilitets- og vækstpagten. Hvis et euroland har en ØMU-gæld på mere end 60 %, får dette land sanktioner. Andre lande får en henstilling om at forbedre gælden. 

Ud af de 28 eurolande ligger kun 12 under 60 % kriteriet. Det gælder:

 • Malta
 • Polen
 • Slovakiet
 • Sverige
 • Litauen
 • Letland
 • Rumænien
 • Tjekkiet
 • Bulgarien
 • Luxembourg
 • Estland
 • Danmark

Den gennemsnitlige ØMU-gæld for eurolandene har været faldende siden 2014 med omkring 3 procentpoint. Den ligger i dag på 83,5 %.

Det ser fint ud for Danmark, der i modsætning til kriseramte lande som Portugal, Italien og Grækenland, har en ØMU-gæld, som ligger pænt under 60 % kriteriet.

Danmarks gæld på 37,7 % overgås dog af Estland, der har den laveste ØMU-gæld af eurolandene.

Estland er også eksemplarisk på andre fronter. For eksempel i forbindelse med det offentlige underskud, som er et andet vigtigt parameter for EU til at kontrollere den økonomiske stabilitet. Det offentlige underskud, som også kaldes ØMU-saldo, må ikke udgøre mere end 3 % af landets samlede BNP.

Estlands offentlige underskud var i 2016 på 0,3 %, mens Danmarks lå -0,9 %. De to eneste lande, der havde for store underskud var Spanien og Frankrig med henholdsvis -3,4 % og -4,5 %.

Signe Kirk Andersen

Lånio.dk 

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Finansbureauet.dk

Følg på:

 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt