FinansBureauet

Byggesektoren i stærk fremgang

Byggeriet er en af de sektorer, der klarer sig bedst i dansk erhvervsliv for tiden, viser en regnskabsanalyse fra Spar Nord. Det vil give betydelige udfordringer inden for de næste 1-2 år, vurderer bankens cheføkonom. Bedst har de større virksomheder klaret sig, men nu er det de mindre selskabers tur.

En ny analyse af årsregnskaber blandt danske virksomheder i byggebranchen viser, at det er en branche i meget stærk vækst. Analysen er foretaget af Spar Nord på baggrund af data fra erhvervsdatabasen Proff.dk og omhandler regnskabsdata for de virksomheder, der foreløbig har rapporteret regnskab for 2016/17 til Erhvervsstyrelsen i år, og som alle rummer mindst 5 års historik fra virksomhedens drift. - Der er tale om 10.394 byggeselskaber, der har regnskabsår med afslutning i perioden fra 31. januar 2016 til 31. juli 2017. Det svarer til næsten 100 procent af alle regnskabspligtige danske byggevirksomheder og tegner derfor et meget aktuelt billede af situationen i dansk byggeri, som overordnet set vidner om endnu et stærkt positivt år, siger kommunikationschef Kristoffer Apollo fra Eniro Danmark, der står bag Proff.dk. Omkring 72 procent af de analyserede virksomheder kan fremvise sorte tal på bundlinjen i regnskabsåret før skat. Det er nogenlunde det samme niveau som de to foregående år – og væsentlig højere end 2010, hvor blot 58 procent af byggevirksomhederne havde overskud. - Det er byggesektoren, der klarer sig allerbedst i dansk erhvervsliv. Stigende boligpriser, lave renter, lav ledighed, højere lønninger og stigende forbrug er gunstige betingelser for branchen. Hvad angår de større byggevirksomheders tilsyneladende større fremgang end hos de små, så tror jeg, at det hænger sammen med, at de store har nydt godt af fremrykkede offentlige investeringer. Det er projekter, som de små virksomheder ikke har kunnet få fat i. Men jeg tror, at vi muligvis vil se en ændring nu. Opsvinget er fremskredent og stærkt nu, danskerne er optimistiske og har fået større økonomisk råderum. Folk begynder i større grad at efterspørge renovationer, nyt køkken og badeværelse, tilbygninger m.v. Samtidig vil vi se de offentlige investeringer bremse op, og desuden begynder manglen på arbejdskraft at blive mere udpræget, siger Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord. Flere større virksomheder har overskud Deler man virksomhederne op i små, mellemstore og store virksomheder, så tegner der sig et tydeligt billede af, at det går særlig godt for de større virksomheder. Således er andelen af mellemstore virksomheder med overskud på godt 87 procent – trods en nedgang fra 93,4 procent stadig et meget højt niveau sammenlignet med andre brancher. Det samme gælder de store virksomheder, hvor andelen af virksomheder med overskud ligger på 86,5 procent – en nedgang fra 91,9 procent. For de små byggevirksomheder er billedet noget anderledes. Her er andelen af virksomheder med overskud på 71,5 procent – betydeligt under de større virksomheder. Væsentlig færre store virksomheder oplever stigende overskud Ser man på andelen af virksomheder med fremgang i resultatet før skat, så er der også her en klar forskel mellem de større og de små virksomheder. 46,7 procent af de mellemstore har oplevet stigende overskud, men det er en nedgang knap 22 procentpoint lavere end året før. Hos de store virksomheder oplever kun 37,8 procent en stigning i overskuddet – en nedgang på 25 procentpoint. For de små byggeselskaber er billedet modsat med en andel på 52,6 procent – en fremgang der er et procentpoint højere end sidste år. - Det kan netop tyde på, at de små starter fra et andet udgangspunkt. De har ikke haft den samme fremgang som de større virksomheder, og det begynder at vende nu i takt med, at de større virksomheder får vanskeligere ved at skaffe arbejdskraft, siger Jens Nyholm. Han forventer ikke, at de lave renter - et vigtigt økonomisk fundament for byggebranchen – ændrer sig foreløbig. ECB vil næppe foretage afgørende pengepolitiske ændringer før tidligst ved udgangen af 2018. Dansk Byggeri venter fortsat fremgang i omsætning og beskæftigelse Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri glæder sig over, at der både er fremgang i byggeaktiviteten, og at virksomhederne samtidig konsoliderer sig regnskabsmæssigt. - Byggeriet har nu oplevet fremgang i 3-4 år og er en af de brancher, som bidrager mest til opsvinget i dansk økonomi. Der er fremgang i både beskæftigelse, omsætning og investeringer. Især boligbyggeriet fylder meget i landskabet og i ordrebøgerne, siger cheføkonom Bo Sandberg. - Det er ekstra glædeligt, at det høje aktivitetsniveau ikke sker på bekostning af virksomhedernes indtjening og soliditet. I Dansk Byggeri hæfter vi os ved, at andelen af byggevirksomheder med overskud nu tre år i træk har ligget omkring 71-72 pct., og at der også ret stabilt er godt 60 pct. af virksomhederne, der har fremgang i egenkapitalen. Under tidligere opsving har man set en ret aggressiv omsætningsmaksimering, som indimellem gik ud over bundlinje og soliditet. Men noget tyder på, at byggevirksomhederne – belært af finanskrisen – er blevet mere selektive med, hvilke opgaver, man byder på, siger Dansk Byggeris cheføkonom. Ifølge Dansk Byggeri tegner også fremtidsudsigterne ganske lyse: - Der ventes fortsat fremgang i omsætning og beskæftigelse i 2018 og 2019. De seneste fire år er der kommet ca. 22.000 flere beskæftigede i byggeriet, og som en naturlig følge af dette er adgang til kvalificeret arbejdskraft rykket op som bygge- og anlægsbranchens vigtigste udfordring. Derfor er det helt afgørende, at der uddannes flere faglærte, at seniorerne fastholdes på arbejdsmarkedet samt at der fortsat er adgang til udenlandsk arbejdskraft på ordentlige danske løn- og arbejdsvilkår, siger Bo Sandberg. 

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Claus Fledelius Claus Fledelius

Følg på:

Claus Fledelius er cand.polit. og chefredaktør på FinansBureauet. Har tidligere bl.a. været økonomisk journalist og redaktør for Børsen Magasiner og Bonnier Publications, og har derudover stået som forfatter til flere skattepolitiske rapporter.

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt