FinansBureauet

Byggeriet mangler arbejdskraft

Danmarks Statistik har netop offentliggjort byggeriets sammensatte konjunkturindikator. Den sæsonkorrigerede indikator er uændret på minus 4, hvilket er en fastholdelse af et forholdsvist højt niveau, hvis man ser tilbage i nyere tid. Vi skal således tilbage til 2008 før end, at indikatoren har haft et højere niveau.

Opsvinget i byggeriet er dog præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Derfor bidrager byggeriet heller ikke med den vækst til vores økonomi, som byggeriet kunne have gjort. Det er dog ikke bare et danske fænomen, men et europæisk fænomen, at de er vanskeligt at finde kvalificerede håndværkere. Det betyder, at der ikke nødvendigvis bliver bygget, de bygninger der skal. Netop dette forhold er også med til at sætte boligmarkedet under pres, idet de demografiske forskydninger betyder, at der kan komme mangel på boliger i de større byer, hvor København står som det mest grelle eksempel. Over de næste ti år står befolkningen i hovedstaden til, at vokse med mere end 100.000 personer, det giver en enorm potentil boligefterspørgsel. De seneste års prisstigninger på lejlighedsmarkedet skal således også ses i dette lys. Det tager nemlig lang tid at tilpasse boligmassen, og særligt når man ikke kan finde den nødvendige arbejdskraft.

I den danske byggebranche opgiver 35 pct. Af anlægsentreprenørerne, at mangel på arbejdskraft er produktionsbegrænsende.  Blandt byggevirksomheder er der tale om 27 pct. For el-installatører og vvs’ere er tallet ca.  20 pct. Mens det ”kun” er 11 pct. Af murerne der oplever den manglede arbejdskraft som en begrænsning i forhold til at udfører opgaver.

Ser man på ordrene er bøgerne dog forholdsvis tykke. Den samlede vurdering af ordrebøgerne er dog negativ, men udviklingen er blevet bedre i forhold til sidste år. Den negative vurdering skal ses i lyset af den manglende arbejdskraft. Branchen som sådan regner dog med, at man kan øge beskæftigelsen – det store spørgsmål i den forbindelse er dog med hvem? Umiddelbart synes konkurrencen om arbejdskraften at blive skærpet. 

Del