FinansBureauet

Beskatning ved udflytning

Spørgsmål til ekspertpanelet

Beskatning ved udflytning

Q: Jeg har et spørgsmål vedr. beskatning af lejeindtægt fra en ejerlejlighed i DK, mens jeg bor og arbejder permanent i Belgien / udlandet. 

Jeg formoder at mange kunne have en interesse i, at vide hvordan man skruer det sammen. 

Sagen er den at jeg selvfølgelig vil betale så lidt skat til DK som muligt. Så: 

Hvilken metode bør jeg anvende til beskatning? 

Jeg vil nedenfor forklare min situation i detajler, samt de overvejelser jeg har gjort mig for hvordan det kunne sættes sammen.

Jeg har fået arbejde ved en belgisk arbejdsgiver og flytter permanent til Belgien, hvor jeg flytter sammen med min kæreste, som har boet der i 5 år (Hun er dansker). Jeg har en ejerlejlighed, som jeg udlejer i 1 år af gangen.

Jeg vil gerne beholde mit personfradrag i Danmark så jeg kan benytte det til overskudet fra lejeindtæften, og derved ikke skulle betale så meget i skat. 

Jeg påtænker derfor at bruge reglerne omkring dobbeltdomicil, for at undgå, at selvangive min løn fra belgien, da jeg mener at jeg vil være hjemhørende i Belgien og Danmark så ikke vil have ret til at beskatte globalindkomsten, men kun den indkomst som kommer fra lejeindtægten. 

Jeg vil benytte mig af kapitalafkastordningen til beskatningen. 

Vil dette være det rette model, eller er der andre bedre muligheder. Eksempeltvis ved at bruge ligningslovens §33A?

Jeg håber i kan hjælpe mig med min lidt kringlede situation? 

A: 

Hvis du vil benytte dig af LL §33A, så skal du udstationeres til Belgien for din arbejdsgiver, og så bevarer du din fulde skattepligt til Danmark, men betaler så kun ½ dansk skat af din indtægt til Danmark og resten i Belgien med nedslag for den danske skat.

Hvis du vil have dobbeltdomicil kræver det, at du har helårsbolig til rådighed i både Danmark og i Belgien. Hvis din danske lejlighed er udlejet, så har du den ikke til rådighed.

Så for at opnå denne status, skal du så have en anden helårsbolig til rådighed i Danmark. Så kan du komme ind under reglerne for dobbeltdomicil. Men når du er under denne status, så skal det afgøres, hvor du så er hjemmehørende. Iht dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Belgien fremgår følgende af artikel 4, stk 2:

2. Hvor en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 anses for hjemmehørende i begge de kontraherende stater, skal følgende regler gælde:

1' han skal anses for at være hjemmehørende i den kontraherende stat, i hvilken han har en fast bolig til rådighed for sig. Såfremt han har en fast bolig til rådighed for sig i begge kontraherende stater, skal han anses for at være hjemmehørende i den kontraherende stat, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);

For mig at se, vil det så være Belgien, og så er du lige vidt.

For at nedbringe overskuddet af din leje, kan du belåne lejligheden og renterne vil nedbringe overskuddet. Men her skal du så være opmærksom på, at det provenu, du jo så får fra lånet investeres, og det giver formentlig en rente eller kapitalgevinst, og den vil blive beskattet i Belgien. Hvorvidt skatten af dette er mindre end skattebesparelsen i Danmark, kan jeg ikke vurdere.

Bedste hilsner

Michael Nielsen

Care Udland

ANNONCE
Del

Seneste nyt