FinansBureauet

Aktuel kommentar: Rekordtykke ordrebøger i byggeriet

Byggeriets konjunktur indikator flader ud, efter at være kommet op på nulpunktet. At konjunkturindikatoren ikke stiger fortsat skyldes formentlig, at mangel på arbejdskraft bremser sektoren. 30 pct. af byggevirksomhederne ser således mangel på arbejdskraft, som en hæmsko for yderligere vækst. 56 pct. af de virksomheder som oplever vækst mangler decideret arbejdskraft. Når det er sagt er der dog stadigvæk positive beskæftigelsesforventninger i branchen og de gode takter er tiltagende. Der er således forventninger om, at det kan lade sig gøre at presse ledigheden yderligere ned, alternativt at finde kvalificerede håndværker i andre lande.

Tager man et kig ned i ordrebøgerne, er de blevet tykkere. I gennemsnit blandt de adspurgte virksomheder er der 5,9 måneders arbejde i bøgerne. Det er rekord i denne statistiks historie. Vurderingen af ordrene er dog faldet marginalt tilbage. Det skal formentlig ses i sammenhængen til manglen på arbejdskraft. Den negative udvikling kan således forklares med at flere siger Nej Tak til nye ordre – hvorfor ordrebøgerne formentlig kunne have været noget tykkere. De tykke ordrebøger vidner imidlertid om et solidt funderet opsving, hvorfor mangel på arbejdskraft formentlig blot bliver et tiltagende tema.

Alt andet lige må dette føre til, at det fremadrettet kan gå hen og blive dyrere at få bygget.  

Venlig hilsen

Mikkel Høegh
Boligøkonom/afdelingsdirektør

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt