FinansBureauet

Aktuel kommentar: Europæisk opsving på boligmarkedet - ingen brexit effekt

Eurostat har netop offentliggjort tal for boligprisudviklingen i Europa 4. kvartal. Tallene viser, at boligpriserne i euroområdet steg med 4,2 pct. igennem 2017 mens der var tale om en stigning på 4,5 pct. for EU28. ser man på gennemsnit for alle europæiske lande uanset tilhørsforhold til EU, er der tale om en gennemsnitlig stigning på 6 pct.  

Der er således tale om et boligopsving over stort set hele det europæiske kontinent. Netop en positiv udvikling på ejendomsmarkedet som er det største aktiv for mange er afgørende i forhold til udviklingen i Europas økonomi, hvor der igennem lang tid har været fokus på konsolidering af gæld. Den positive udvikling understøtter således det europæiske opsving.

Den positive udvikling på ejendomsmarkedet er naturligvis hjulpet på vej af de meget lave renter. Den lempelige pengepolitik som ECB fører har således haft den virkning, at boligmarkedet i Europa er på sit højeste niveau i ti år om end, at der stadigvæk er ganske langt tilbage til de niveauer vi så før finanskrisen, når man ser Europa som et samlet marked.  Ser vi på de enkelte markeder steg priserne mest i Irland med en årlig stigning på 11,8 pct. efterfulgt af Portugal med en stigning på 10,5 pct. og Slovenien med 10 pct. Eneste land med faldende priser igennem 2017 var Italien, hvor ejendomspriserne faldt med 0,3 pct.  Ser man på de skandinaviske priser steg priserne meste i Danmark med en stigning på 4,4 pct. I Sverige steg priserne med 3 pct. mens de steg med 0,6 pct. i Norge. Finland kunne præstere en prisstigning på 1,2 pct. Bliver vi i det nordiske område springer det naturligvis i øjnene, at ejendomspriserne steg med hele 17,3 pct. Ejendomsmarkedet i Island er dermed i en helt anden lige end de øvrige markeder i norden. Ser vi mod den sydlige landegrænse stiger boligpriserne med 3,7 pct. på året i Tyskland.  Set i dette perspektiv klarer det danske boligmarkedet sig godt med ganske pæne afkast uden af være i et farligt udbrud som en anden vulkan.

En anden sjov ting i dagens tal er, at boligpriserne i Storbritannien steg med 5,1 pct. Der har ellers været sagt og skrevet meget om boligpriserne efter Brexit, men som helhed synes der ikke at være den store effekt at spore i dagens tal. I hvert fald holder boligpriserne skindet på næsen igennem hele 2017, hvor der ellers har været ganske stor usikkerhed omkring den fremtiden for den britiske økonomi og faktisk synes prisstigningerne at være tiltagende igennem året.

Ser vi på kvartalet er der tale om prisstigninger på 0,9 pct. i euroområdet og 0,7 pct. i EU28. Her har Slovenien med 3,7 pct. de kraftigste prisstigninger efterfulgt af Kroatien med 3,2 pct. og Cypern med 2,7 pct. de største fald finder man i Sverige med 2,8 pct. Danmark med 1,7 pct. Belgien med 0,4 pct. og Finland med 0,3 pct. De nordiske lande er dog formentlig ramt af en noget mere signifikant sæsoneffekt end eksempelvis de sydlige lande, hvilket kan forklare udviklingen. De seneste månedstal fra Danmarks Statistik berettede i hvert fald om et dansk boligmarked i comeback.  

Venlig hilsen

Mikkel Høegh
Afdelingsdirektør
Presse- og Øk. Sekretariat

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt