FinansBureauet

Et par tips til lavere skat ved forældrekøb

Her er et par tricks til at slippe med lavere skat ved forældrekøb

Et par tips til lavere skat ved forældrekøb

Hold igen med vedligeholdelsesudgifterne i starten
 
Mange forældre har givetvis en trang til at istandsætte den lejlighed man netop har købt datteren eller sønnen som studielejlighed, allerede inden indflytning. Men skattemæssigt kan det være en dum idé. Skattemæssigt behandles en forældrekøbt studielejlighed som en udlejningsejendom. Det betyder, at lejeindtægterne er skattepligtige og at driftsudgifterne, herunder udgifter til vedligeholdelse, er fradragsberettigede. Dog gælder der i de første 3 år efter købet gælder en særlig tommelfingerregel med hensyn til fradrag for udgifter til istandsættelse. Sådanne udgifter kan nemlig kun fratrækkes i det omfang de ikke overstiger 25% af årshuslejen (excl. varmebidrag). Man kan heller ikke overføre den overskydende del til et efterfølgende år. Hvis der ikke afholdes udgifter svarende til det maksimale fradrag, kan den uudnyttede del af fradraget derimod godt overføres til det efterfølgende år. Det er derfor vigtigt, at istandsættelses arbejder planlægges på forhånd og tidsmæssigt strækkes over en længere periode.

Sælg boligen til 15 % under vurderingen

Normalt prøver man at få så høj en pris for sin ejendom når man sælger den. Men i nogle tilfælde kan man have interesse i at sælge den så billigt så muligt. Og et af de tilfælde er i forbindelse med forældrekøb. Når forældrene skal sælge boligen igen, vil en eventuel gevinst blive beskattet som kapitalindkomst, da forældrene ikke selv har boet i lejligheden (og den dermed ikke falder ind under parcelhusreglen). Men man kan sælge boligen til barnet til en pris der ligger under den faktiske handelsværdi, og dermed mindske eller helt eliminere beskatningen. Hvilket sker med det offentliges accept, når blot salgsprisen udgør mindst 85 % af den offentlige vurdering af ejendommen. Og da denne i forvejen ofte ligger et pænt stykke under den faktiske handelsværdi, er det pæne summer der på denne måde kan kanaliseres udenom beskatning. Ulempen er, at man derved naturligvis også fraskriver sig gevinsten på boligen, som i stedet tilfalder barnet. Hvis det ligger udover den tiltænkte gavmildhed, kan pengene imidlertid kanaliseres tilbage til forældrene igen, som gave fra barnet. Det udløser ganske vist en gaveafgift på godt 13 % på alt udover den skattefrie bundgrænse, men det er stadig billigt sluppet i stedet for at skulle betale positiv kapitalindkomstskat. Og så skulle der være penge til at indkassere en Leo Vegas Bonuskode

Bemærk dog, at lejligheden skal have en vurdering som en "fri" lejlighed og ikke som udlejet, hvor værdien typisk er lavere, i forbindelse med salg til barnet. Det kan derfor kræve, at man opsiger lejemål, og herefter får en ekstraordinær ejendomsvurdering hos Skat.
 

ANNONCE
Del

Seneste nyt