FinansBureauet

Ti år med rentefald

I den seneste tid har der været stor fokus på at skrive historier om, at det er ti år siden at finanskrisen viste sit grimme fjæs. En konsekvens heraf er, at vi nu også kan opgøre at boligejerne har oplevet ti år med faldende renter, ved hjælp af nye tal fra Danmarks Nationalbank her til morgen. Rentefaldet har været fra en rente inklusiv bidrag på godt 6 pct. til at vi i dag har en gennemsnitlig rente på 2,2 pct. inklusiv bidrag. De lave renter er dermed i høj grad med til at holde hånden over boligejerne. De lave renter er de laveste boliglåns-renter vi har observeret siden statistikkens begyndelse i 2003.  

Selv om vi har haft ti år med faldende renter er det værd at holde sig for øje, at renterne en dag vil begynde at stige igen. Det vil således være rettidig omhu at overveje en vis form for rentesikkerhed, hvilket andre tal i dag også viser at flere og flere boligejere gør. Faktisk skal der ikke ret meget rentestigning til før, at man er bedre stillet med et fastforrentet lån. Spændet mellem den korte og den lange rente er dels indsnævret, dels overser mange boligejere at der ikke er friværdibeskyttelse på variabelt forrentede lån.

Statistikken dækker ikke kun over udviklingen i konjunktur. Statistikken dækker nemlig både realkreditlån og banklån til køb af bolig. Specielt banklånene er den seneste tid faldet i rente, hvilket kan henføres til stigende konkurrence om boligkunderne. Renterne er nemlig her ikke direkte koblet sammen med konjunkturudviklingen. Renten på nye realkreditlån, hvor der er en meget klar sammenhæng mellem konjunktur og rente har ligget ganske stabilt de sidste par måneder.  Realkreditrenterne har således stabiliseret sig på meget lave niveauer hen over sommeren. Det må man dog ikke blive renteblind af, idet der er flere forhold der tilsiger at renterne over tid bør stige. Seneste har vi netop i går aftes fået en renteforhøjelse fra Den Amerikanske Centralbank.

Venlig hilsen

Mikkel Høegh
Boligøkonom/afdelingsdirektør

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt