FinansBureauet

Mangel på arbejdskraft giver højere byggeomkostninger

Manglen på håndværkere manifestere sig i, at det er blevet dyrere at bygge ny bolig. Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik her til morgen. De samlede byggeomkostninger steg således med 2,1 pct. i andet kvartal sammenlignet med i fjor. Stigningen kan i høj grad forklares med stigende arbejdsomkostninger, der i samme periode steg med 2,5 pct. mens materialeomkostningerne steg med 1,9 pct. Ser man isoleret på arbejdsomkostningerne i andet kvartal er der tale om en kraftigste prisstigning i ti år, hvis man ser bort fra andet kvartal 2015.  

Udviklingen gælder for alt boligbyggeri, dvs. både for etagebyggeri og enfamiliehuse. Splitter vi byggeomkostningerne op, ses det at arbejdsomkostningerne ved at bygge enfamiliehuse er steget med 2,6 pct. mens etagebyggeri kan holde sig på en stigning på 2,3 pct. Det tegner sig således et billede af, at de mindre byggesager har sværest ved at modstå lønpresset. Tilsvarende billede får man hvis man ser på udviklingen i materialeomkostninger disse er steget med 2 pct. i pris for enfamiliehuse mens de kun er steget med 1,8 pct. for etagebyggeri.  

De højere byggeomkostninger ses på tværs af hele byggesektoren om end, at de største stigninger ses på el-arbejde og jord- og betonarbejde. Givet at ledigheden er rekordlav er det vanskeligt at forestille sig, at tendensen i dagens tal ikke vil fortsætte. Det er godt gang i byggeriet, ordrebøgerne er tykke og der står ikke en masse ledighed ressourcer og venter på at komme i sving.

Venlig hilsen

Mikkel Høegh
Boligøkonom/afdelingsdirektør

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt