FinansBureauet

Lejlighedspriserne kom over toppen

Lejlighedspriserne faldt med 1,9 pct. fra juni til juli, det viser nye tal fra Danmarks Statistik her til morgen. Det er således et forholdsvist kraftigt fald, der skal ses i lyset af regulering. Men som også skal ses i lyset af at renten er lav og at der normalt er et vist element af sæson i lejlighedsprisudviklingen.

Dagens tal bekræfter således, at lejlighedsmarkedet bøjer af efter at være blevet ramt af regulering i form af god skik bekendtgørelse. Reguleringen virker som en kreditopstramning, hvilket naturligt nok har den del af boligmarkedet - nemlig lejlighederne - der er karakteriseret ved en forholdsvis høj belåning og konjunkturfølsomhed. Spørgsmålet der melder sig nu er, om dette blot er en periode hvor priserne falder ud eller om vi får en større korrektion, som vi har set i Norge og Sverige. Det som taler i mod en tilpasning a la det øvrige Skandinavien er, at indgrebet i Danmark er mere balanceret end i de øvrige nordiske lande og at priserne trods alt ikke er kommet helt så højt op som i Norge og Sverige. Imod taler at der er lagt i kakkelovnen til yderligere stramninger på lejlighedsmarkedet, hvor ikke mindst boligskattereformen dels i øjeblikket skaber usikkerhed, dels på sigt beskatter lejlighederne relativt hårdt. Nu er månedsopgørelser behæftet med en vis usikkerhed, men dagens tal tyder på en forholdsvis kraftig tilpasning.

Kombineres de regulative indgreb med, at renten alt andet lige vil krybe op ad, så er det sandsynligt at vi skal indstille os på en længere periode med prisfald eller i det mindste sidelæns bevægelse.

Huspriserne derimod de stod i mod udviklingen og var uændret i juli. Ser man på udviklingen over det seneste år steg huspriserne med 3,9 pct. På året steg lejlighederne med 3,1 pct. Det er således første gang siden august 2011, at husejerne har tjent flere penge på at sove end lejlighedsejerne, når vi ser på årlige afkast.

Venlig hilsen

Mikkel Høegh
Boligøkonom/afdelingsdirektør

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt