FinansBureauet

Lav rente giver få tvangsauktioner

I november blev der bekendtgjort 190 tvangsauktioner, det viser morgenfriske tal fra Danmarks Statistik. Det er tale om et stort set uændret niveau i forhold til oktober. Niveauet stabiliseres som følge af stærk dansk økonomi med høj beskæftigelse kombineret med de lave renter. De lave renter betyder, at det er nemmere at finde en løsning, såfremt at det spidser til i privatøkonomi. Derfor ender en ganske betydelig del af de bekendtgjorte tvangsauktioner også med, at blive afværget. Samlet synes 2019 at være et år med meget få tvangsauktioner og vi skal tilbage til 2008 for at finde et år, hvor færre måtte gå fra hus og hjem.

Udviklingen i dagens tal viser også, at husholdningernes økonomi generelt er ganske robust. Hertil kommer, at boligmarkedet over en bred kam er i god gænge, hvorfor man frivilligt kan sælge sit hus, hvis økonomien klemmer. Ofte er det sådan, at når økonomien klemmer så er vanskelighederne opstået, fordi der er sket en begivenhed der har udløst skilsmisse, arbejdsløshed eller andet. Den nuværende beskæftigelsessituation er således en vigtig parameter i forhold til at holde niveauet for tvangsauktioner lavt.

Det er typisk enfamiliehuse der går på tvangsauktion. Over de sidste 40 år har parcelhuse udgjort mere end halvdelen af alle tvangsauktioner. Det er naturligvis ikke så overraskende, idet dette er den mest udbredte boligform i Danmark og udgør således halvdelen af den samlede ejendomsmasse.

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt