FinansBureauet

Det er blevet dyrere at bygge bolig

Byggede man ny bolig i 3. kvartal 2018, var det i gennemsnit 2 pct. dyrere end i fjor. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik her til morgen. Udviklingen på årsniveau er drevet af stigninger i både materiale- og arbejdsomkostninger. Over det seneste kvartal er materialeomkostningerne blevet højere mens arbejdskraftomkostningerne er faldet. Det tyder på, at der måske ikke er et helt så kraftigt kapacitetspres på arbejdskraften, som dens rygte om end at en del af faldet formentlig kan henføres til sæsonudviklingen. Arbejdskraftomkostningerne er således faldet med 1,1 pct. mens materiale omkostningerne er steget med 0,4 pct.

Udviklingen i arbejdsomkostningerne er sket over en bred kam dvs. for alle fagområder. Samlet set er det el-arbejdet og jord- og betonarbejdet der er dyrest ved at få bygget nyt hus. Over det seneste år er el-arbejdet således steget med 3,6 pct. i pris mens jord- og betonarbejdet er steget med 3 pct. Der hvos prisstigningerne har været mest beskeden er på VVS-arbejdet, hvor priserne er steget med 0,5 pct. over året. Stigningstakten i priserne på  VVS-arbejdet  holdes nede af fald i materiale priserne, hvor der har været stigninger i materiale priserne på de øvrige fagområder.

Ser man samlet på dagens tal skal man ved nybyggeri af et enfamiliehus, skal man således komme med 36.000 kr. mere sammenlignet med, hvad man i fjor kunne købe for 1,8 mio. kr. Det skal man holde op i mod, at huspriserne på de eksisterende huse også er stigende og er steget med 3,6 pct. over det seneste år. Det betyder, at det tilsvarende hus på 1,8 mio. kr. er blevet 64.000 kr. dyrere. Her skal man imidlertid holde sig for øje, at her ser man på prisen inklusiv grund. Idet vi ikke har gode statistikker for prisudviklingen på grunde vides det ikke med sikkerhed, hvordan prisudviklingen er her, men priserne er næppe faldende.

Ændring i pct. i forhold til kvartalet før

Byggeomkostningsindeks

Materialer

Arbejdsomkostninger

Boliger, i alt

0,0

0,4

-1,1

Enfamiliehuse

0,0

0,5

-1,2

Etageboliger

-0,2

0,3

-1,1

Ændring i pct. i forhold til samme kvartal året før

Byggeomkostningsindeks

Materialer

Arbejdsomkostninger

I alt

2,0

1,9

2,2

Enfamiliehuse

2,1

2,0

2,1

Etageboliger

1,9

1,9

2,2

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt