FinansBureauet

28.100 nye boliger i 2018

28.100 nye boliger kom der til i 2018. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik her til morgen. Til sammenligning blev der tilbage i 2007 fuldført 31.300 boliger. Aktiviteten på byggepladserne er således ganske nær aktivitet i årene før finanskrisen tog fart. Det er især etagebyggeri der er blevet bygget mest af, således er 15.848 af de 28.100 boliger etagebyggeri.

Fra 3. kvartal til 4. kvartal blev der fuldført 7.950 boliger, hvilket er en forøgelse på 22 pct. siden afslutningen af 3. kvartal. Af de 7.950 boliger udgør 4.505 etagebyggeri. De mange fuldførte boliger er en af hovedårsagerne til, at vi aktuelt ser et lejlighedsmarked der bremser op. Det store udbud af boliger gør simpelthen, at priserne kommer under pres, idet prisen er den mekanisme der sikre at udbud og efterspørgsel mødes.

Det store spørgsmål er så, vil det være godt hvis byggeriet tog sig en lille pause? Det vil det formentlig på kort sigt. Idet vigende priser vil ramme rentabiliteten i de mange projekter, men også fordi at det generelt ikke vil være gavnligt for den økonomiske aktivitet med et større prisfald på boliger. På langt sigt vil det imidlertid være et problem, hvis byggeriet stopper op. Befolkningsprognoserne er kraftigt stigende i de større byer, hvilket er ens betydende med at der kommer mange på boliger, når de mange nybyggede er blevet absorberet i markedet. På sigt vil en boligmangel betyde, at vi igen kommer til at diskutere boligbobler. Så en af nøglerne til stabile bolig priser er, at der holdes en vis kadence i nybyggeriet og at denne løbende tilpasses efterspørgslen. Det er således vigtigt at bygge mange små boliger frem for store familieboliger.

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt