FinansBureauet

2019 var et godt bolig-år

Danmarks Statistik har netop her til morgen offentliggjort data for ejendomsprisudviklingen i december måned 2019. Priserne på enfamiliehuse steg således med 3,1 pct. mens lejligheder steg med 1,7 pct. Udviklingen med at enfamiliehuse stiger mest i pris fortsætter således. Og vi ser også fortsat en tendens til, at stigningstakten er taget af på lejlighedsmarkedet om end, at dette marked trods alt har gjort et lille comeback igennem 2019. Det er ikke overraskende, da lejlighedsmarkedet klart er den mest rentefølsomme del af boligmarkedet. Genrelt kan vi således gør status over 2019, det vil i og for se var et godt bolig-år. Priserne løb hverken løbsk eller faldt helt til bunds. Lejlighederne tog så et tiltrængt hvil.

Den forholdsvis gunstige udvikling i boligpriserne kan langt hen af vejen tilskrives de massive rentefald vi har set igennem 2019. de virker som en direkte kreditlempelse, idet det ikke bare bliver billigere at eje en bolig, men også gør det muligt at låne et større beløb. Reglerne er sådan at man, hvis man vælger fast rente skal godkendes til den aktuelle rentesats. De lave renter har også bevirket, at boligmarkedet har set rekord i forhold til aktiviteten. Det er således rekordmange handler i 2019. Handelsaktiviteten er primært drevet af handler med enfamiliehuse, mens der har været en opbremsning i antallet af handler med ejerlejligheder. Ser man på parcelhuse skal man således tilbage til tiden før finanskrisen før man så en lignende handelsaktivitet. På lejlighedsmarkedet skyldes opbremsningen regulering, der gør det vanskeligere at blive godkendt til lån i de større byer, hvor priserne typisk er høje, og hvor boligerne ofte er lejligheder.

Ser vi fremad må vi forvente, at boligmarkedet fortsat vil udvikle sig gunstigt. Renterne vedbliver med at falde ikke mindst pga. den usikkerhed som coronavirus har skabt. På den anden side kigger vi ind i en konjunktursituation, der har karakter af noget afmatning. Det at beskæftigelsen bremser op vil trods alt være med til at dæmpe boligmarkedet. Vi forventer således, at 2020 i store træskolængder kommer til at minde om 2019 i prisudvikling.

Regionalt kan man glæde sig over, at opsvinget er bredt funderet. Det ændre dog ikke på, at der stadigvæk er steder i landet, hvor priserne er noget under niveauet fra før finanskrisen.  

ANNONCE
Del

Seneste nyt