FinansBureauet

Virksomhedsoverdragelse og medarbejdere

Der er flere måder hvorpå en virksomhedsoverdragelse kan ske, mens der er flere situationer der kan gøre det relevant at lave en virksomhedsoverdragelse. Det er muligt, at en virksomhed eller en del af en virksomhed bliver overdraget fra ét selskab til et andet. Det kan også være at der sker et generationsskifte. Hvis der sker udlicitering i en virksomhed, kan dette også få karakter af en virksomhedsoverdragelse.

Ifølge virksomhedsoverdragelsesloven er en virksomheds medarbejdere beskyttet ved en virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at medarbejderne overgår til den der har købt virksomheden og medarbejderne bevarer på denne måde stadig deres rettigheder og pligter, som fremgår af deres ansættelseskontrakter og kollektive overenskomster.

Det betyder at en virksomhedsoverdragelse ikke alene en saglig begrundelse for at opsige sine medarbejdere.

Ud over virksomhedsoverdragelsesloven gælder de almindelige ansættelsesretlige regler naturligvis også. For dig som arbejdsgiver betyder det, at der fortsat skal tages højde for beskyttelsesreglerne i funktionærloven, overenskomster samt forskel- og ligebehandlingsloven.

Arbejdsgiver:

Her er hvad du skal være opmærksom på ved en virksomhedsoverdragelse

Er du virksomhedsejer og skal bortsælge eller overtage en virksomhed eller dele af denne, er der flere ting du skal være meget opmærksom på. Herunder skal du være opmærksom på, at der samtidig sker en den overdragelse af medarbejderne inkl. alle rettigheder og forpligtelser.

I følge virksomhedsoverdragelsesloven § 2 gælder der ved en virksomhedsoverdragelse, at den der overtager virksomheden umiddelbart indtræder i de rettigheder og forpligtelser, der var gældende på overtagelsestidspunktet i henhold til:

  • kollektiv overenskomst og aftale,
  • bestemmelser om løn- og arbejdsforhold, der er fastsat eller godkendt af offentlig myndighed, og
  • individuel aftale om løn- og arbejdsforhold
ANNONCE

Her er det vigtigt at du er opmærksom på, at når du køber en virksomhed, vil du blive anset som medarbejdernes nye arbejdsgiver. Det betyder at du har pligt til at udlevere nye ansættelsesbeviser til dine medarbejderne. Hvis ikke du har et nyt ansættelsesbevis, kan du i stedet udlevere et tillæg til deres ansættelsesbevis fra den tidligere arbejdsgiver. I dette bevis skal alle informationer være opdateret efter virksomhedsoverdragelsen. I denne sammenhæng er det vigtigt, at din identitet som den nye arbejdsgiver fremgår klart i det nye ansættelsesbevis eller tillæg. Skifter virksomheden adresse, skal det også fremgå heri.

Er du den der overdrager din virksomhed til en anden, er det vigtigt at du i rimelig tid inden overtagelsen underretter de berørte lønmodtagerne eller, hvis der er valgt sådanne, lønmodtagernes repræsentanter om

  • grunden for overdragelsen,
  • overdragelsens juridiske, økonomiske og sociale konsekvenser for dine ansatte
  • eventuelle foranstaltninger for lønmodtagerne
ANNONCE

Overvejer du i forbindelse med overdragelsen at igangsætte foranstaltninger for medarbejderne, skal du i rimelig tid inden overtagelsen indlede forhandlinger med lønmodtagernes repræsentanter. Hvis der ikke er valgt repræsentanter, skal forhandlingerne indledes med de berørte medarbejdere selv med henblik på at nå frem til en aftale. 

Hvornår er det en saglig opsigelsesbegrundelse? 

En opsigelse kan være sagligt begrundet ved flere af din virksomheds forhold. Dette kan herunder være besparelser og/eller omstruktureringer. Du skal dog kunne fremlægge en saglig dokumentation for, at netop den enkelte eller et flertal af medarbejdere er blevet opsagt frem for andre.

Vurderingen af, hvad der er en ”rimelig” begrundelse, ligger på, hvorvidt sælgeren af virksomheden ville have kunnet støtte den nuværende virksomhedsovertager på samme opsigelsesgrund. Det betyder at altså opsigelsen skal være saligt begrundet i enten medarbejderens eller virksomhedens forhold.

Forhold der ligger hos virksomheden kan f.eks. være besparelser. Når du køber en virksomhed, kan du have egne medarbejdere, som udfører den eller de samme arbejdsopgaver som i den opkøbte virksomhed. Det kan derfor betyde, at du pludseligt står med for mange medarbejdere. I disse tilfælde vil det være sagligt at opsige medarbejdere, på baggrund af at der nu er for mange medarbejdere. Der er dog fortsat et krav om, at virksomheden skal kunne dokumentere, at opsigelsen ikke sker ud fra usaglige kriterier.

Ved medarbejdere forhold kan en saglig begrundet opsigelse f.eks. være begrundet tillidsproblemer, for meget sygdom, problemer med samarbejder mm. 
Du skal være særligt opmærksom på, at medarbejderen bevarer sine rettigheder, så som anciennitet og opsigelsesvarsel. Disse skal du som køber af en virksomhed fortsat overholde.

Arbejdstager:

Virksomhedsoverdragelse og mine rettigheder

Hvis din arbejdsplads gennemgår en virksomhedsoverdragelse, risikerer du ikke at miste nogen af dine rettigheder i den nye virksomhed. De rettigheder følger nemlig med dig. Disse rettigheder gælder f.eks. løn, pension, anciennitet, feriepenge og eventuelle fratrædelsesaftaler.

Den der har købt virksomheden, bliver den nye arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver ønsker at ændre dine ansættelsesvilkår, skal ændringerne gøres med et varsel. Dette varsel skal svarer til dit individuelle opsigelsesvarsel, hvis der er tale om væsentlige ændringer. Hvis der er tale om mindre ændringer, kan de gennemføres uden varsel eller med et kort varsel.

Din nye arbejdsgiver er herudover også forpligtet til at udlevere et nyt ansættelsesbevis eller et tillæg til din ansættelseskontrakt til dig. I dette bevis skal alle informationer være opdateret. Du skal have modtaget ansættelseskontrakten senest en måned efter overdragelsen.

Hvis du ikke ønsker at følge med virksomhedsoverdragelsen

Hvis din arbejdsplads bliver opkøbt, følger du som medarbejder automatisk med til din nye arbejdsgiver. Det betyder at du ikke har et valg mellem en opsigelse fra din arbejdsgiver eller at følge med. Hvis du ikke ønsker at følge med i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen, må du derfor selv opsige dit arbejde.

Hvis du er på overenskomst

Som udgangspunkt følger den overenskomst du havde før overdragelsen, med til den nye virksomhed. Din nye arbejdsgiver har dog mulighed for at frasige sig overenskomsten.
Din nye arbejdsgiver som overtager virksomheden, har tre uger fra overdragelsestidspunktet til at give beskeden om, at virksomheden ikke vil overtage den overenskomst der var til stede før overdragelsen. Dette betyder dog ikke noget i forhold til, at du fortsat kan gøre vilkårene gældende. Det kan du gøre idet, disse vilkår i stedet overgår til at være individuelle ansættelsesvilkår, og disse kan nemlig først ændres når overenskomsten udløber. 

Hvis din nye arbejdsgiver er omfattet af en overenskomst, som også dækker over din arbejdsfunktion, vil du som medarbejder typisk overdrages hertil. Dette sker med undtagelse af, at dine løn- og ansættelsesvilkår bliver forringet. Det betyder også, at hvis overenskomsten hos din nye arbejdsgiver er bedre, kan du kræve at blive en del af denne. 

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.

ANNONCE
Del

Seneste nyt

ANNONCE