FinansBureauet

Sådan kan du optimere dit nedrivningsprojekt og spare penge

Når man driver en professionel entreprenør- eller håndværksvirksomhed, er der forskellige måder, hvorpå man kan optimere og effektivisere arbejdsprocesserne på. Diverse tiltag og tilkøb gør ikke kun arbejdsgangen lettere for medarbejderne; det gør også, at ens ressourcer udnyttes bedre.

En af de måder, man kan arbejde med optimering og effektivisering i forbindelse med nedrivningsprojekter, er først og fremmest ved at sørge for, at selve sorteringen, håndteringen og bortskaffelsen af materialer forløber så let og gnidningsfrit som muligt.

I første omgang bør man således henvende sig til en professionel vognmandsforretning, som tilbyder udlejning af containere til sortering af byggeaffald.

Containere til byggeaffald kan opdeles efter materialer

Når man lejer en container til byggeaffald hos eksempelvis vognmandsforretningen Anker Christensen, har man mulighed for at vælge en container, der er rumopdelt. Det betyder, at man får leveret en container direkte til byggepladsen, som gør det let for arbejderne at sortere de materialer, der rives ned.

Dette giver særlig god mening i forhold til de regler og krav, der gør sig gældende på området for håndtering og bortskaffelse af byggeaffald. Stål og armering bør for eksempel sorteres for sig, mens beton, PVC, træ, isolering med videre også bør holdes adskilt.

Når først denne sorteringsproces er inkorporeret i den daglige arbejdsgang, bliver den efterfølgende affaldshåndtering på forbrændingsanlægget nemmere. Ønsker man imidlertid at effektivisere processen yderligere, kan man desuden vælge at udlicitere bortskaffelsen til en erfaren vognmand.

Outsourcing i industrien

Mange virksomheder benytter sig af outsourcing i forskelligt omfang. I de fleste tilfælde handler det ikke kun om den generelle økonomi og de fordele, der kommer med udlicitering af arbejdsopgaver. Det handler også om, at man kan få frigivet tid til at fokusere på kerneforretningen og om at bruge de kompetencer og ressourcer, man har til rådighed, bedst muligt.

Hos Anker Christensen har man således ikke kun mulighed for at leje en eller flere containere til sortering af byggeaffald; man har også mulighed for at hyre deres vognmænd til at stå for selve affaldshåndteringen og -bortskaffelsen.

I praksis betyder det, at vognmændene sørger for levering af containeren på byggepladsen, samt udskiftning og tømning undervejs. I løbet af processen og ved projektets afslutningen sikrer vognmændene sig, at alle materialer bliver håndteret og behandlet efter alle gældende retningslinjer på området. Hvor nogle materialer køres direkte til forbrænding, kan andre materialer potentielt genbruges eller omdannes til andre brugbare materialer i industrien, hvorfor sorteringen også tjener et miljøvenligt formål.

ANNONCE
Del

Seneste nyt

ANNONCE