FinansBureauet

Så meget betyder Vismændenes forslag om en højere ejendomsværdiskat for boligejerne

Vismændene foreslår, at ejendomsværdiskatten hæves til 1,2 % - så meget betyder det for boligejerne

De Økonomiske Råd har netop offentliggjort deres vismandsrapport for dansk økonomi for foråret 2016. Af rapporten fremgår det, at de foreslår, at ejendomsværdiskatten hæves til 1,2 pct. Vi har regnet på, hvor meget det betyder, for en gennemsnitlig boligejer med et hus på 140 m2 hhv. en ejerlejlighed/fritidshus på 80 m2, såfremt vismændenes forslag bliver gennemført.

Konklusionen er, at det vil koste boligejerne et sted mellem 3.800 kr. og 32.800 kr., når forslaget er fuldt implementeret ved dagens prisniveau.

Regning på 10.100 kr. hvis forslaget gennemføres

Tager man udgangspunkt i en gennemsnitlig familien med et hus på 140 m2, betaler de i dag en ejendomsværdiskat på 10.100 kr. på landsplan. Hæves ejendomsværdiskatten til 1,2 pct., vil den umiddelbare reaktion være en stigning i ejendomsværdiskatten til 16.600 kr., hvis man tager udgangspunkt i den nuværende ejendomsvurdering, der stammer fra 2011. Antager man i stedet, at vurderingen afspejlede den faktiske salgspris, skal familien fremadrettet betale 20.200 kr., dvs. det dobbelte i forhold til hvad de betaler i dag.

Disse boligejere står til den største regning

De boligejere, der står til den største stigning i deres ejendomsværdiskat, hvis vismændenes forslag bliver gennemført, er boligejere med hus og ejerlejlighed i landsdel København By. Det skyldes, at det er dem, der i øjeblikket har mest glæde af skattestoppet. På nuværende tidspunkt betaler en gennemsnitlig lejlighedsejer i København By 10.300 kr. i ejendomsværdiskat, men hæves satsen for ejendomsværdiskat til 1,2 pct., og beskattes lejlighedsejerne af lejlighedens faktiske værdi, vil skatten stige til 31.600 kr. Er der tale om et hus i landsdelen København By vil skatten stige fra 33.400 kr. til 49.000 kr.

De husejere, der berøres mindst i kroner og øre, hvis vismændenes forslag gennemføres, er husejere på Bornholm og i Vest- og Sydsjælland. Dertil kommer lejlighedsejere i Vest- og Sydsjælland samt de fleste fritidshusejere. Forklaringen er, at det er dem, der i øjeblikket har mindst glæde af skattestoppet.

Det er en ganske mærkbar stigning i ejendomsværdiskatten vismændene lægger op til. En gennemsnitlig husejer vil skulle finde godt 10.000 kroner mere end i dag. Det er ikke småpenge, og det vil isoleret set trykke priserne ned flere steder i landet.
Det er altid en politisk beslutning, hvordan skattesystemet skal indrettes. Isoleret set vil en stigning i ejendomsværdiskatten trække boligpriserne ned, men eftersom højere boligskatter kan kobles sammen med lavere skatter på indkomst, er det ikke sikkert, at resultatet ender der i praksis. Det vil i givet fald afhænge af den samlede effekt på boligkøbernes økonomi.

ANNONCE
Så meget betyder Vismændenes forslag om en højere ejendomsværdiskat for boligejerne
Del

Seneste nyt