FinansBureauet

Nye ugetal: Boligsalget i 2024 ligger under niveauet fra før corona

Boligsidens nye ugetal viser, at det samlede boligsalg i 2024 foreløbigt ligger under det gennemsnitlige salg for samme periode i årene før corona. Dog overgår hussalget niveauet fra før corona.

Indtil videre er året startet med færre solgte boliger sammenlignet med det gennemsnitlige salg før de gyldne coronaår.

Det fremgår af Boligsidens nye ugetal, som eksempelvis viser, at der i alt blev solgt 1.238 boliger i sidste uge (uge 4).

Det er 12 procent færre solgte boliger sammenlignet med det gennemsnitlige salg for uge 4 i årene 2015-2019, som er den seneste normal på boligmarkedet før coronaårene.

Dermed følger boligsalget i sidste uge samme tendens, som i de foregående uger af 2024, nemlig at det samlede boligsalg ligger under niveauet fra før corona.

”Boligsalget i 2024 er indtil videre startet stille og roligt ud. Det skyldes nok især, at der fra skiftet til 2024 trådte nye ændringer i boligskatten i kraft. Netop boligskatteændringerne skabte stor bevægelse på boligmarkedet i sidste del af 2023 i de områder, hvor boligskatterne stiger som følge af ændringerne, da der her har været muligt at opnå en skatterabat, hvis man nåede at købe og overtage en bolig før 2024,” siger Kasper Fredløv Sonberg, dataanalytiker og boligøkonom hos Boligsiden. 

”Af den grund har folk i nogle områder af landet fremskudt et boligkøb i 2023, som ellers kunne være sket på et senere tidspunkt, eksempelvis nu i starten af 2024. Samtidig er der nok nogle af både boligkøberne og boligsælgerne, der gerne vil se tiden lidt an, indtil de får en bedre fornemmelse af, hvordan og hvorvidt de nye boligskatteændringer kommer til at påvirke markedet,” tilføjer han.

Ugentlig udvikling i det samlede boligsalg:

Uge

Antal solgte boliger i 2024

Antal solgte boliger

i gns. 2015-2019

Ændring (pct.)

1

632

794

-20%

2

1.063

1.116

-5%

3

1.244

1.300

-4%

4

1.238

1.407

-12%

Tabellen viser antallet af solgte boliger på ugentlig basis i 2024 samt det gennemsnitlige salg for samme uger i årene 2015-2019. Dertil fremgår ændringen i procent, når disse to sammenlignes. Det samlede boligsalg dækker over boligtyperne villaer, rækkehuse, ejerlejligheder, sommerhuse, kolonihaver, andelsboliger, landejendomme, helårsgrunde, fritidsgrunde, villalejligheder og lystejendomme. Kilde: Boligsiden

Hussalget overgår niveauet fra før corona

Det gælder for både sommerhusene og ejerlejlighederne, at der blev solgt færre boliger i sidste uge sammenlignet med det gennemsnitlige salg for uge 4 i årene før corona.

Men for boligtypen villaer og rækkehuse ser det imidlertid anderledes ud. Her overgik salget for uge 4 i år det gennemsnitlige salg for samme uge i årene før corona med to procent.

”I tre uger i træk har antallet af solgte huse faktisk overgået det gennemsnitlige salg fra årene før corona. Og vi har generelt set, at markedet for huse er tilbage på et spor, som minder om normalen fra før de seneste turbulente år på boligmarkedet,” siger Kasper Fredløv Sonberg.

”Markedet for huse ligger også mere spredt rundt om i landet, sammenlignet med eksempelvis markedet for ejerlejligheder, som primært koncentrerer sig om de større byer. Og ser man bort fra de større byer, så gælder det faktisk for flere steder i landet, at boligskatteændringerne enten har medført skattelettelser eller uændrede boligskatter. Det kan blandt andet være med til at forklare, hvorfor vi indtil videre har set et fint hussalg i 2024.”

Udvikling i antal solgte boliger i uge 4 fordelt på boligtyper:

Boligtype

Antal solgte uge 4 2024

Antal solgte uge 4 gns. 2015-2019

Ændring (pct.)

Villaer/rækkehuse

798

784

2%

Ejerlejligheder

255

345

-26%

Sommerhuse

96

107

-10%

Tabellen viser antallet af solgte boliger fordelt på boligtyper i uge 4 i 2024 samt det gennemsnitlige salg for samme uge i årene 2015-2019. Dertil fremgår ændringen i procent, når disse to sammenlignes. Kilde: Boligsiden

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce