FinansBureauet

Boligsalget på de danske øer er tilbage på 2018-niveau

Nye tal fra Boligsiden viser, at der blev solgt 1.002 boliger på 35 af de danske øer i årets første kvartal. Det er væsentlig mindre, end der blev solgt i de seneste år, hvor boligsalget på øerne var i opblomstring. Således er antallet af solgte ø-boliger nu tilbage på niveau med første kvartal 2018.

Det er efterhånden en velkendt fortælling, hvordan coronaårene skabte nye behov hos flere af danskerne, særligt hvad angår deres bolig.

Således affødte corona ikke mindst et regulært boom i boligsalget rundt om i det danske land, men særligt også på de danske øer, hvor dem, der under isolationstiden havde indset, at de ville have mere plads og bo nær kyst og natur, realiserede deres nye boligbehov.

Sidenhen har boligmarkedet som bekendt taget en nedadgående kurs som følge af blandt andet stigende renter og leveomkostninger, hvilket især var kendetegnet andet halvår af 2022.

Og den udvikling betyder nu, at der i første kvartal 2023 blev solgt 1.002 boliger på 35 af de danske øer. Det viser tal fra Boligsiden

Dermed er boligsalget på øerne sendt tilbage til 2018-niveau, hvor der dengang blev solgt 996 boliger i første kvartal.

”Ikke overraskende ser vi også en væsentlig nedgang i antallet af solgte boliger på øerne, ligesom vi har set det i resten af landet. Samtidig har mange af dem, som ønskede at flytte til en ø i kølvandet på coronaisolationerne, allerede opfyldt den drøm. Derfor ville vi formentlig se et mindre fald i salget uanset, når vi sammenligner med de seneste år, hvor der har været en stigende interesse for at bosætte sig på en ø,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Mindre fald end i resten af landet

Som nævnt ligger det seneste boligsalg på øerne for første kvartal i 2023 på niveau med salget for samme kvartal 2018.

Ser vi i stedet på det samlede boligsalg i hele landet, skal vi tilbage til 2016 for at se et lignende salgsresultat for første kvartal som det, der blev solgt i første kvartal 2023.

”Øerne har været lidt mindre ramt af den generelle nedgang i boligsalget sammenlignet med det samlede boligsalg i hele landet. Noget af det kan forklares ved, at det generelle prisleje er en smule lavere på flere af de danske øer, end det er i flere af bykommunerne på fastlandet. Så på trods af, at der har været økonomisk tumult den seneste tid, så er der fortsat mange, der har haft økonomi til at købe en ø-bolig. Samtidig er der fortsat interesse for at komme ud af byerne til natur og kyst og billigere kvadratmeter end i byerne.”

Antal solgte boliger på de danske øer i første kvartal fordelt på år:

År:

Antal solgte:

2015

725

2016

785

2017

962

2018

996

2019

1.075

2020

1.199

2021

2.063

2022

1.329

2023

1.002

Tabellen viser, hvor mange boliger der er blevet solgt på 35 af de danske øer i første kvartal fra 2015-2023. Tabellen indeholder data over øerne Langeland, Lolland, Samsø, Bornholm, Ærø, Falster, Mors, Læsø, Fanø, Als, Anholt, Møn, Fejø, Bogø, Rømø, Fur, Sejerø, Lyø, Orø, Omø, Strynø, Askø, Femø, Agersø, Endelave, Avernakø, Tunø, Barsø, Bjørnø, Alrø, Tåsinge, Enø, Jegindø, Venø, Hjarnø. Kilde: Boligsiden

ANNONCE
Del

Seneste nyt

Annonce