FinansBureauet

Styresignal bremser lejlighedsmarkedet op

Danmarks Statistik har netop offentliggjort statistik for ejedomssalg i marts. Tallene viser, at priserne på både lejligheder og huse er stigende. Priserne på huse steg med 2 pct. mens priserne på lejligheder var mere beskedne 0,6 pct. Set over en længere periode ser det således ud som om, at det såkaldte styresignal, har en vis indvirkning på lejlighedsmarkedet. De strammere låneregler synes dermed at fungere, som den bremse man havde ønsket sig.  

Handlen med lejligheder er faldet med 8,9 pct. i tremånedersperioden januar til marts, hvis man sammenligner med den samme periode i fjor. Til sammenligning er handlen med huse steget med 2 pct. i tilsvarende sammenligning.

Priserne på lejligheder er godt nok steget 2,3 pct. i pris i den periode, men normalt er der en negativ sammenhæng mellemomsætning og pris. Når omsætningen falder, vil det alt andet lige sætte sig i priserne på et tidspunkt. Vi ved også fra andre statistikkilder at liggetiderne på lejligheder er stigende. Der er således en vis sandsynlighed for, at vi kan komme i den situation hvor lejlighedspriserne vil blive korrigeret en smule. En forklaring på at priserne er fortsat med er stige kan være, at der altid er en vis mængde kunder til de mest attraktive boliger, hvor prisfaldene typisk viser sig på de boliger der ligger i randen af de attraktive områder. Her udover skal man ikke undervurdere, at sæsoneffekter – der har været diskuteret meget i boligdebatten - nu trækker priserne op.

Vi er dog forstsat positive på boligmarkedet, når vi ser fremad. Særligt lejlighedsmarkedet står dog på den korte bane over for en række udfordringer, der skal absorberes. Styresignalet har gjort, at den billigste finansiering ikke er mulig dvs. der skal i stigende omfang betales afdrag og benyttes fast rente, over tid vil boligskattereform ramme lejlighederne relativt hårdest, der bliver bygget mange lejligheder og endelig er der en vis sandsynlighed for at renten på et tidspunkt vil stige.  Set i lyset af disse udfordringer vil det ikke overraske, hvis lejlighedsmarkedet fremadrettet vil bevæge sig i et noget mere afmålt tempo end vi har set hidtil, ligesom at deciderede prisfald ikke kan udelukkes.

Mikkel Høegh
Boligøkonom/afdelingsdirektør

Boligøkonomi

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som afdelingsdirektør i Jyske Realkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt