FinansBureauet

RealMæglerne og BoligOne forventer positivt marked i 2018

Undersøgelse blandt mæglere fra RealMæglerne og BoligOne viser, at pilen peger i retning af svagt stigende boligpriser i 2018.

Solskin fra en næsten skyfri himmel og svag til let medvind. Sådan omtrent lyder vejrudsigten for boligmarkedet i 2018 ifølge en undersøgelse blandt mæglerne i de landsdækkende kæder RealMæglerne og BoligOne. Kun 9 procent af mæglerne regner prisfald for en mulighed, mens 26 procent forventer uændrede priser. 61 procent af mæglerne regner med prisstigninger på op til 6 procentpoint, mens 4 procent af mæglerne tror på prisstigninger derover.

”Vi oplever et sundt og godt boligmarked, hvor der generelt er ved at være balance mellem efterspørgsel og udbud. Lokalt kan der være enkelte udfordringer, men undgår vi yderligere politisk indblanding og andre eksogene chok, vil der helt overordnet set være udsigt til et positivt marked i 2018”, fortæller Preben Angelo fra RealMæglerne Holding A/S.   

Kilde: RealMæglerne Holding A/S

Kun i regionaludsigten for københavnsområdet finder man lidt mørke skyer: Skyer der primært truer med at lægge sig over lejlighedsmarkedet. Ifølge den seneste offentliggjorte Boligmarkedsstatistik fra Finans Danmark steg lejlighedspriserne i København i tredje kvartal med 3,8%. Men de fleste københavnske mæglere tror, ifølge undersøgelsen, på uændrede eller faldende priser i det kommende år. Årsagen skal findes i de mange nye politiske tiltag, i form af bl.a. nye belåningsregler og kreditstramninger, der primært retter sig mod de dyrere boligområder i og omkring storbyerne. Tiltag som så småt begynder at få effekt. ”Vi ser spæde tegn på, at den seneste tids finansielle overregulering fra myndighedernes side begynder at have en negativ effekt på boligmarkedet i storbyerne. En effekt som nemt kan blive selvforstærkende, hvorfor vi kun på det kraftigste kan advare mod yderligere tiltag fra politisk hold”, fortæller CEO Preben Angelo.

Ifølge undersøgelsen finder man de mest optimistiske mæglere i sjællandske købstæder i pendlerafstand til København. Steder som nyder godt af de høje priser i hovedstadsregionen, som sammenholdt med de sværere finansieringsvilkår tvinger mange boligkøbere til at vende interessen mod billigere alternativer.  

Del