FinansBureauet

Ny rapport afslører massivt behov for investeringer i klimatilpasning

Der skal investeres massivt i klimatilpasning, hvis ikke millioner af mennesker skal trues på livet af de stigende temperaturer. Det viser en ny rapport fra Den globale kommission for klimatilpasning. Det skriver PKA

Rapporten konkluderer, at det vil kræve en global investering på omkring 12 billioner kroner frem mod 2030 bare for at håndtere en række af de mest presserende konsekvenser af klimaforandringerne.

Omvendt vil en sådan investering kunne give et udbytte på næsten 50 billioner kroner gennem mere effektive samfund og færre udgifter forbundet med naturkatastrofer og hungersnød.

Rapporten er blevet til med hjælp fra PKA’s administrerende direktør Peter Damgaard Jensen, der er udpeget af Udenrigsministeriet som Danmarks repræsentant i Den globale kommission for klimatilpasning.

Kommissionen er ledet af FN’s tidligere generalsekretær Ban Ki Moon og består desuden af blandt andre Bill Gates og verdensbankens direktør, Kristalina Georgieva.

Den private sektor skal på banen
Sammen med resten af kommissionen opfordrer Peter Damgaard Jensen både regeringer og private virksomheder til at sætte gang i de nødvendige investeringer, før det er for sent.

”Rapporten viser med al tydelighed, at det medfører store omkostninger både humanitært og økonomisk, hvis vi ikke forholder os til klimaforandringerne. Det kræver, at vi arbejder sammen på tværs af regeringer, civilsamfund og ikke mindst det private erhvervsliv,” siger Peter Damgaard Jensen.

PKA’s direktør har netop arbejdet for at få bragt den private sektor på banen i kommissionens arbejde. Behovet for investeringer i klimatilpasning er nemlig så stort, at det ikke kan håndteres af statskasserne alene.

”Klimaforandringerne er den største udfordring vi står overfor i vores levetid, og det er en udfordring, der ikke kan løses af regeringer alene. Den private sektor spiller en nøglerolle i forhold til at støtte og finansiere den nødvendige omstilling. Ved at investere i fx grøn infrastruktur og mikrolån til verdens fattigste bønder, kan vi være med til at hjælpe dem, der er hårdest ramt af klimaforandringerne,” siger Peter Damgaard Jensen.

PKA har i dag 9,6% af formuen investeret i klimaprojekter svarende til 26,5 mia. kr.

ANNONCE
Del

Seneste nyt