FinansBureauet

Konjunkturbarometre positiv læsning

Danmarks Statistik har her til morgen offentliggjort konjunkturbarometrene for dansk økonomi. Generelt er det positiv læsning, der især drives af serviceerhverv bl.a. detailhandlen og industrien. Det der især er positivt i læsningen af dagens tal, er de høje forventninger til beskæftigelsen. Højere forventninger til beskæftigelsen bør alt andet lige udmønte sig i flere jobs, hvilket øger styrken i dansk økonomis opsving eller sagt med andre ord de danske virksomheder forventer yderligere vækst.

Øget vækst øger robustheden i forhold til at kunne betale sine terminer. Det er godt nyt og tager dermed også brodden af noget af den diskussion om, at udlånspolitikken er for slap i den danske finanssektor. Er der udsigt til fremgang og vækst, er der også grobund for at stille kapital til rådighed både til erhvervslivet og forbrugerne. Alternativt udebliver væksten, hvis den ikke kan finde finansiering.  Der er således ikke noget unaturligt i, at der er udlånsvækst, når der er udsigt til stigende vækst og indkomst.

Ser man på dagens tal fra byggeriets side er forventningerne til fremtiden uændret på trods af et marginalt fald i konjunkturbarometeret. Det ville imidlertid være glædeligt, om vi kunne få mere gang i byggeriet fremfor blot at holde fast i status quo. Den debat om boligboble, som bliver ved med at fylde i dagpressen, går ikke væk før end, at udbuddet i højere grad matcher efterspørgslen. Alternativt må prisen el. huslejen tilpasse sig. Ønsker vi en stabil udvikling på boligmarkedet skal det bygges - ikke reguleres væk.  

ANNONCE
Del
Om forfatteren
Mikkel Høegh Mikkel Høegh

Følg på:

Mikkel Høegh er uddannet cand.oecon. og arbejder som cheføkonom i BRFkredit. Har tidligere været ansat tænketanken EUROPA, Danske Bank og Skatteministeriet, og har undervist på flere højere læreanstalter i bl.a. boligfinansiering. 

Vil du blogge hos os?

Seneste nyt